Về Tap group

Về TAP Group Quá trình ra đời của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế TAP Việt Nam –Viết tắt TAP Group. Tiền thân là Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Trường An Phát được thành lập năm 2012. Trải qua 4 năm hình thành và phát triển, với tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển bền ững của ban lãnh đạo công ty, đó là tiền thân cho sự ra đời của TAP Group.