Ống A312 Grade TP316L

Ống A312 Grade TP316L

  • Tình trạng hàng : Stock kho Tại Việt Nam
  • Nguồn gốc xuất xứ : China/ Japan/ Korea/ Singapore, G7, Thailand
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Địa điểm giao hàng : Tại kho bên mua
  • Thanh toán : TTA/LC
  • Ứng dụng sản phẩm : Gas LPG, Fire protection, Water supply, Oil and Gas
  • Lượt xem : 2637
Ống thép không gỉ ASTM A312 Grade TP316L / SA312 Grade TP316L 
Google search Vietnamese
Ống A312 TP316L Ống SA312 TP316L
Ống A312 CR304H Ống SA312 CR304H
Ống liền mạch A312 TP316L Ống liền mạch A312 CR.304H Ống liền mạch A312 Grade TP316L Ống liền mạch A312 Gr.TP316L
Ống đúc A312 TP316L Ống đúc A312 CR.304H Ống đúc A312 Grade TP316L Ống đúc A312 Gr.TP316L
Ống A312 TP316L, SMLS Ống A312 CR.304H, SMLS Ống A312 Grade TP316L, SMLS Ống A312 Gr.TP316L, SMLS
Ống hàn A312 TP316L Ống hàn A312 CR304H Ống hàn A312 Grade TP316L Ống hàn A312 GR.TP316L
Ống A312 TP316L, ERW Ống A312 CR304H ERW Ống hàn A312 Grade TP316L, ERW Ống hàn A312 GR.TP316L, ERW
Ống A312 TP316L, SCH 5S Ống A312 TP316L, SCH 10S Ống A312 TP316L, SCH 20S Ống A312 TP316L, SCH 30S
Ống A312 TP316L, SCH STD Ống A312 TP316L, SCH 40S Ống A312 TP316L, SCH XS Ống A312 TP316L, SCH 80S
Ống A312 TP316L, SCH 100 Ống A312 TP316L, SCH 120 Ống A312 TP316L, SCH 130 Ống A312 TP316L, SCH 160
Ống A312 TP316L, SCH XXS Ống A312 TP316L, SCH XH Ống hàn SUS 304H Ống đúc SUS 304H
Ống liền mạch SA312 TP316L Ống liền mạch SA312 CR.304H Ống liền mạch SA312 Grade TP316L Ống liền mạch SA312 Gr.TP316L
Ống đúc SA312 TP316L Ống đúc SA312 CR.304H Ống đúc SA312 Grade TP316L Ống đúc SA312 Gr.TP316L
Ống SA312 TP316L, SMLS Ống SA312 CR.304H, SMLS Ống SA312 Grade TP316L, SMLS Ống SA312 Gr.TP316L, SMLS
Ống hàn SA312 TP316L Ống hàn SA312 CR304H Ống hàn SA312 Grade TP316L Ống hàn SA312 GR.TP316L
Ống SA312 TP316L, ERW Ống SA312 CR304H ERW Ống hàn SA312 Grade TP316L, ERW Ống hàn SA312 GR.TP316L, ERW
Ống SA312 TP316L, SCH 5S Ống SA312 TP316L, SCH 10S Ống SA312 TP316L, SCH 20S Ống SA312 TP316L, SCH 30S
Ống SA312 TP316L, SCH STD Ống SA312 TP316L, SCH 40S Ống SA312 TP316L, SCH XS Ống SA312 TP316L, SCH 80S
Ống SA312 TP316L, SCH 100 Ống SA312 TP316L, SCH 120 Ống SA312 TP316L, SCH 130 Ống SA312 TP316L, SCH 160
Ống SA312 TP316L, SCH XXS Ống SA312 TP316L, SCH XH Ống hàn inox 304H Ống đúc inox 304H
Ống hàn SS 304H Ống đúc SS 304H Ống inox 304H, Liền mạch Ống thép không gỉ 304H
Ống A312 TP 304H-S Ống A312 TP 304H-ERW Ống A312 TP 304H-WX Ống A312 TP 304H-WU
Ống Inox 304H, SCH 5S Ống Inox 304H, SCH 10S Ống Inox 304H, SCH 20S Ống Inox 304H, SCH 30S
Ống Inox 304H, SCH STD Ống Inox 304H, SCH 40S Ống Inox 304H, SCH XS Ống Inox 304H, SCH 80S
Ống Inox 304H, SCH 100 Ống Inox 304H, SCH 120 Ống Inox 304H, SCH 130 Ống Inox 304H, SCH 160
Ống Inox 304H, SCH XXS Ống Inox 304H, SCH XH Ống SUS 304H, SCH XXS Ống SUS 304H, SCH XH
Ống SUS 304H, SCH 5S Ống SUS 304H, SCH 10S Ống SUS 304H, SCH 20S Ống SUS 304H, SCH 30S
Ống SUS 304H, SCH STD Ống SUS 304H, SCH 40S Ống SUS 304H, SCH XS Ống SUS 304H, SCH 80S
Ống SUS 304H, SCH 100 Ống SUS 304H, SCH 120 Ống SUS 304H, SCH 130 Ống SUS 304H, SCH 160
Ống SS 304H, SCH 5S Ống SS 304H, SCH 10S Ống SS 304H, SCH 20S Ống SS 304H, SCH 30S
Ống SS 304H, SCH STD Ống SS 304H, SCH 40S Ống SS 304H, SCH XS Ống SS 304H, SCH 80S
Ống SS 304H, SCH 100 Ống SS 304H, SCH 120 Ống SS 304H, SCH 130 Ống SS 304H, SCH 160
Ống SS 304H, SCH XXS Ống SS 304H, SCH XH    
Sản phẩm : Ống thép không gỉ ASTM A312 Grade TP316L / SA312 Grade TP316L 
Seamless Pipe,A312 TP316L
SMLS Pipe A312 TP316L
Electric Resistance Welded Pipe, A312 TP316L
ERW Pipe  A312 TP316L
Submerged Arc Weld Pipe, A312 TP316L
SSAW Pipe  - SAW Pipe, A312 TP316L
High Frequency Induction Welded Pipe
HFI Pipe  A312 TP316L
Double Submerged Arc Welded, A312 TP316L
DSAW Pipe A312 TP316L
Longitudinal Submerged Arc Welded Pipe
LSAW Pipe, A312 TP316L
Electric Fusion Welded Pipe, A312 TP316L
EFW Pipe A312 TP316L
Ống đúc, A312 TP316L Ống hàn A312 TP316L
Ống liền mạch, A312 TP316L Ống hàn điện trở, A312 TP316L
Ống hàn hồ quang chìm, A312 TP316L Ống hàn cảm ứng tần số cao, A312 TP316L
Ống hàn xoắn hồ quang, A312 TP316L Ống hàn cao tần, A312 TP316L
Ống hàn xoắn, A312 TP316L Ống hàn tần số cao, A312 TP316L
Ống hàn xắn ốc, A312 TP316L Ống hàn cao áp, A312 TP316L
Đôi hàn hồ quang chìm, A312 TP316L Ống hàn hồ quang chìm dọc, A312 TP316L
Ống hàn xoắn hồ quang đôi, A312 TP316L Ống hàn hồ quang chìm dài, A312 TP316L
Ống hàn xoắn ốc đôi, A312 TP316L Ống hàn hồ quang chìm, A312 TP316L
Ống đôi hàn xoắn, A312 TP316L Ống hàn dọc hồ quang, A312 TP316L 
Ống hàn đôi xoắn ốc, A312 TP316L Ống hàn LSAW, A312 TP316L
Ống hàn điện, A312 TP316L Ống hàn EFW, A312 TP316L
Ống hàn EFW, A312 TP316L  
Vật liệu - Material: ASTM A312 Grade TP304 / SA312 Grade TP304 
ASTM  ASME
Pipe A312 Gr.TP 304 Pipe A312 Gr.TP 304 Tube A312 TP304 Tube SA312 TP304
Seamless Pipe A312 TP304 SMLS Pipe A312 TP304 Seamless Tube A312 TP304 SMLS Tube SA312 TP304
Welded  Pipe A312 TP304 ERW Pipe A312 TP304 Welded Tube A312 TP304 ERW Tube A312 TP304
Grade UNS Desig nation
A312 Gr. TPXM-19 A312 Gr. TPXM-10 S20400 S20910
A312 Gr. TPXM-11 A312 Gr. TPXM-29 S21900 S21904
A312 Gr. TP304 A312 Gr. TPL S24000 S30400
A312 Gr. TP304H A312 Gr. TP304N S30409 S30415
A312 Gr. TP304NL A312 Gr. TP309S S30451 S30453
A312 Gr. TP309H A312 Gr. TP309Cb S30600 S30615
A312 Gr. TP309 HCb A312 Gr. TP310S S30815 S30908
A312 Gr. TP310H A312 Gr. TP310Cb S30909 S30940
A312 Gr. TP H310Cb A312 Gr. TP316 S30941 S31002
A312 Gr. TP316L A312 Gr. TP316H S31008 S31009
A312 Gr. TP316N A312 Gr. TP316LN S31040 S31041
A312 Gr. TP317 A312 Gr. TP317L S31050 S31254
A312 Gr. TP321 A312 Gr. TP321H S31272 S31600
A312 Gr. TP347 A312 Gr. TP347H S31603 S31609
A312 Gr. TP347LN A312 Gr. TP348 S31635 S31651
A312 Gr. TP348H A312 Gr. TPXM-15 S31653 S31700
S34565 S34700 S34709 S31703
S34751 S34800 S34809 S31725
S35045 S335315 S38100 S31726
S38815 N08367 N08904 S32100
N08926 S33228 S32654 S32109
PIPE TYPES
Type F—Furnace-butt-welded, continuous welded Type S—Seamless Type E—Electric-resistance-welded,
   
Class Construction  Non-destructive Examination
ERW  Welded  None
Welded Radiography or Ultrasonic
WX Welded Radiography
WU Welded Welded Ultrasonic
Pipes  Tubes
Seamless Pipe Seamless Tube
SMLS - Pipe SMLS - Tube
Electric resistance welding - Pipes Electric resistance welding - Tube
ERW - Pipes ERW - Tube
Seamless and Electric-Resistance-Welded - Pipe Electric-Resistance-Welded Pipe and Tube
SMLS and Electric-Resistance-Welded - Pipe
Double Submerged Arc Welded Pipe  Double Submerged Arc Welded - Tube
DSAW - Pipe  DSAW -  Tubes
Spiral Welded Pipes Spiral Welded Tube
Spiral Submerged Arc Welded Pipes Spiral Submerged Arc Welded Tube
SAW - Pipe SAW - Tube
Spiral Sub-Merged Arc Welded Pipe Spiral Sub-Merged Arc Welded Tube
SSAW - Pipe SSAW -Tube
High Frequency Induction Welded Pipe High Frequency Induction Welded Tube
 HFI Welded - Pipe  HFI Welded - Tube
Electric Fusion Welded Pipes Electric Fusion Welded Tube
EFW Welded - Pipe EFW Welded - Tube
Longitudinally Submerged Arc Welded Pipe Longitudinally Submerged Arc Welded Tube
LSAW - Pipe LSAW - Tube
Uing and Oing forming Pipe Uing and Oing forming Tube
UOE - Pipe UOE - Tube
JCOE - Pipe JCOE - Tube
J-ing - Pipe J-ing - Tube
C-ing and O-ing - Pipe C-ing and O-ing - tube
Anti-corrosion steel pipe Anti-corrosion steel Tube
Oval pipe Oval Tube
Square hollow section Rectangular Hollow Sections
Hot dip galvanized square tube Stainless Steel Square / Rectangular Tubes
Pressure Rating : Pipes and Tubes Seel 
Schedule
SCH5 SCH10 SCH30 SCH STD
SCH40 SCH60 SCHXS SCH80
SCH100 SCH100 SCH120 SCH140
SCH160 SCH XXS Schedule 160 Schedule  XXS
Schedule 5 Schedule 10 Schedule 20 Schedule 30
Schedule STD Schedule 40 Schedule 60 Schedule XS
Schedule 80 Schedule 100 Schedule 120 Schedule 140
Schedule 160 Schedule XXS    
Pressure Rating : Pipes and Tubes,  Stainless Steel
SCH 5S SCH 10S SCH 30S SCH STD
SCH 10S SCH 60S SCH XS SCH 80S
SCH 100S SCH 120S SCH 140S SCH 160S
SCH XXS Schedule 160S Schedule XXS  
Schedule 5S Schedule 10S Schedule 20S Schedule 30S
Schedule STD Schedule 40 Schedule 60S Schedule XS
Schedule 80S Schedule 100S Schedule 120S Schedule 140S
Schedule 160S Schedule XXS    
Plain Ends (PE) - Đầu ống bằng nhau - không vát mép Beveled Ends (BE) - Đầu ống được vát mép
  Threaded Ends  - Coupled - đầu ống rèn và có Couping bảo vệ đường ren
Grooved End - Tạo rãnh ở đầu ống Bevel one end (BOE) - Vát một đầu 
Bevel large end (BLE) - Vát đầu cuối lớn Butt weld end (BE) - Vát hàn mông
Bevel for welding (BFW) - Đầu cuối vát cho hàn Plain both ends (PBE) - Hai đầu không vát mét
Plain end (PE) - Đầu không vát mét Thread one end (TOE) - Ren một đầu
Thread both ends (TBE) - Ren hai đầu Threaded Ends (TE) - Đầu ống ren
Bevel both ends (BBE) - Vát cả hai đầu Flange one end (FOE) - Một đầu mặt bích 
Plain one end (POE) - Một đầu không vát mép và một đầu vát mép Bevel small end (BSE) - Vát đầu cuối nhỏ
Surface Coatings
Fusion-Bonded Epoxy Coating
(FBE)
 Coal Tar Epoxy (CTE) Epoxy polyurethane
chlorinated Rubber Lined  polyvinyl chloride Polyurethane (PUR)
Three-Layer PE Three-Layer 3LPE Three-Layer 3LPP Three-Layer PP
FBE coatings  3LPO coating 2LPO coating Fusion bonded epoxy
 Composite Coatings
3 Layer PP/PE Coating
External Liquid Coating PE Coating
PP Coating Polyethylene (PE) Polypropylene (PP) liquid epoxy, polyurethane 
(PU), or e.g. (UV-curable) laquer Internal Liquid Lining polyurethane (PU
Cement Mortar Lining

Internal FBE Lining  Fusion Bonded Epoxy (FBE)
3 Layer PP/PE Coating 3LPE/PP-coated pipes
FBE or 3LPE/PP coated pipes polyurethane (PUF)

Multi-layer coating with polypropylene (PP)
black paint Galvanized pickled oiled zinc coated
Hot zinc coated Hot dipped galvanized Polyethylene (PE) pipeline coatings. PE 
High-Density Polypropylene single and multi-layer FBE multi-layer polypropylene multi-layer polyethylene
polyurethane, and coating fusion-bonded epoxy (FBE) polyethylene (3LPE) liquid coatings (paints)
 phosphate or chromate pre-treatment. The FBE coating Epoxy and High Build Epoxy 
polyurethane or epoxy coatings. Codes of practice  
Lined : Tubes - Pipe
Rubber-Lined PTFE -Lined  polyurethane - Lined  
Hot dip galvanized Mạ kẽm nhúng nóng Galvanized ECTFE Coatings
PTFE Coating PFA Coating FEP Coating ECTFE Lining
PTFE Lining PTFE Polytetrafluoroethylene (PTFE) PFA Lining FEP Lining
PVDF Lining  PTFE MS Lined Pipes and Fittings Black Coated FBE Fusion Bonded Epoxy
FBE External Tape FBE Internal Coating 2 Layer FBE + Rough Coating Double Layer FBE
Dual Coat FBE Capabilities Fusion Bonded Epoxy (FBE) Coating Ceramic Epoxy Lining Superior External Coating For Fittings
Fusion Bond Epoxy Coatings 3PE Epoxy coating  Fusion Bond Epoxy (FBE) Ceramic Epoxy
PROTECTIVE FUSION CERAMIC EPOXY LINED 3LPE THREE-LAYER POLYETHYLENE 3LPP THREE-LAYER
 BONDED EPOXY (FBE) POLYPROPYLENE
Ceramic-Lined Pipe and Fittings Epoxy powder coating polyethylene-lined polyethylene lining
Small-Diameter Single-Layer Bonded Polyethylene-Coated PLP-P1H (Single-Layer Bonded Polyethylene-Coated)
PLP-P2S (Polyethylene-Coated) JDLP (PVC-Lined Steel) Plastic-Lined
PFA Lining Epoxy coating Coating FBE epoxy powder coating  Epoxy PE Coating
with epoxy liquid coating meeting Fusion Bond Epoxy Coated Epoxy color coated Polyethylene Coated
Hot-dipped Galvanized or Epoxy Coating Plastic PE Coated PP Lined Pipe
Fusion Bonded Epoxy (FBE) Coating Fusion Powder Coating Zinc Coatings Polypropylene Lined Pipe
Polyvinylidene Fluoride  Lined Pipe PVDF Lined Pipe PFA Lined Pipe Ceramic Lined
Rubber Lined Pipe Rubber Lined Pipe Surface Epoxy Resin Painted Rubber Lined Pipe Mining Slurry
Rubber Lined Pipeline

Wear Rubber Lined Pipe
SBR Rubber Lined Pipe Piping Pipeline Rubber Lined Pipe Mining Slurry Rubber Lined Pipe Pipeline
Anti Corrosive Rubber Lined Pipe Piping Pipeline Abrasive Rubber Lined Pipe Piping Pipeline Acid Resistant Rubber
Lined Pipe Piping Pipeline
Rubber Lined Seamless Steel Tube Pipe Piping Pipeline Salt Resistant Rubber Lined Pipe Piping Pipeline
Natural vulcanized Rubber Lined Pipe Tube Pipeline Heat Vulcanized Rubber Lined Pipe Polyurethane Lined Steel Pipe

Rubber Lined Pipeline Mining Slurry Wear Resistant Rubber Lined Pipe
Polyurethane Lined Pipe & Urethane Lined  Polyurethane Pipe Fitting
Poly Urethane Pipe Fitting
Type end : Plain Ends / Beveled Ends: Tubes - Pipe
• Bevel End (BE)
• Bevel Both Ends (BBE)
• Bevel Large End (BLE)
• Bevel One End (BOE)
• Bevel Small End (BSE)
• Bevel for Welding (BFW)
• Buttweld End (BE)
• End of Pipe (EOP)
• Flange One End (FOE)
• Plain End (PE)
• Plain Both Ends (PBE)
• Plain One End (POE)
• Thread End (TE)
• Thread Both Ends (TBE)
• Thread Large End (TLE)
• Thread One End (TOE)
• Thread Small End (TSE)
• Threads Only (TO)
• Threads per Inch (TPI)
Standard : Pipes and Tubes Seel - ASTM 
ASME : B36.10M ANSI B36.10M ASME : B36.19M ANSI : B36.19M
Ống thép A335/ SA335 Grade P92

Ống thép A335/ SA335 Grade P92

Ống thép A335/ SA335 Grade P91

Ống thép A335/ SA335 Grade P91

Ống thép A335/ SA335 Grade P23

Ống thép A335/ SA335 Grade P23

Ống thép A335/ SA335 Grade P22

Ống thép A335/ SA335 Grade P22

Ống thép A335/ SA335 Grade P21

Ống thép A335/ SA335 Grade P21

Ống thép A335/ SA335 Grade P15

Ống thép A335/ SA335 Grade P15

Ống thép A335/ SA335 Grade P12

Ống thép A335/ SA335 Grade P12

Ống thép A335/ SA335 Grade P11

Ống thép A335/ SA335 Grade P11

Ống thép A335/ SA335 Grade P9

Ống thép A335/ SA335 Grade P9

Ống thép A335/ SA335 Grade P5c

Ống thép A335/ SA335 Grade P5c