Van cổng A217 Grade CA15

Van cổng A217 Grade CA15

  • Tình trạng hàng : Stock kho Tại Việt Nam
  • Nguồn gốc xuất xứ : China/ Japan/ Korea/ Singapore, G7, Thailand
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Địa điểm giao hàng : Tại kho bên mua
  • Thanh toán : TTA/LC
  • Ứng dụng sản phẩm : Gas LPG, Fire protection, Water supply, Oil and Gas
  • Lượt xem : 2403
Search Google : Vietnamese product name
Van cổng A217 Grade CA15 Van cửa A217 Grade CA15 Van chặn A217 Grade CA15 Van xả A217 Grade CA15
Van cổng A217 Gr.CA15 Van cửa A217 Gr.CA15 Van chặn A217 Gr.CA15 Van xả A217 Gr.CA15
Type End : Van cổng ASTM A217 CA15
Van cổng A217 CA15, nối bích Raised Face Van cổng A217 CA15, nối bích RF Van cổng A217 CA15, nối bích Flat Face Van cổng A217 CA15, nối bích FF
Van cổng A217 CA15, nối bích Ring Joint Van cổng A217 CA15, nối bích RTJ Van cổng A217 CA15, nối hàn Butt weld Van cổng A217 CA15, nối hàn BW
Van cổng A217 CA15, Flange  Raised Face Van cổng A217 CA15, Flange RF Van cổng A217 CA15, Flange Flat Face Van cổng A217 CA15, BW
Van cổng A217 CA15, hàn mông Van cổng A217 CA15, Butt weld Van cổng A217 CA15, BW Van cổng A217 CA15, Flange Ring-Type Join
Van cửa A217 CA15, nối bích Raised Face Van cửa A217 CA15, nối bích RF Van cửa A217 CA15, nối bích Flat Face Van cửa A217 CA15, nối bích FF
Van cửa A217 CA15, nối bích Ring Joint Van cửa A217 CA15, nối bích RTJ Van cửa A217 CA15, nối hàn Butt weld Van cửa A217 CA15, nối hàn BW
Van cửa A217 CA15, Flange  Raised Face Van cửa A217 CA15, Flange RF Van cửa A217 CA15, Flange Flat Face Van cửa A217 CA15, BW
Van cửa A217 CA15, hàn mông Van cửa A217 CA15, Butt weld Van cửa A217 CA15, BW Van cửa A217 CA15, Flange Ring-Type Join
Van chặn A217 CA15, nối bích Raised Face Van chặn A217 CA15, nối bích RF Van chặn A217 CA15, nối bích Flat Face Van chặn A217 CA15, nối bích FF
Van chặn A217 CA15, nối bích Ring Joint Van chặn A217 CA15, nối bích RTJ Van chặn A217 CA15, nối hàn Butt weld Van chặn A217 CA15, nối hàn BW
Van chặn A217 CA15, Flange  Raised Face Van chặn A217 CA15, Flange RF Van chặn A217 CA15, Flange Flat Face Van chặn A217 CA15, BW
Van chặn A217 CA15, hàn mông Van chặn A217 CA15, Butt weld Van chặn A217 CA15, BW Van chặn A217 CA15, Flange Ring-Type Join
Mức áp suất : Van cổng ASTM A217 CA15
Van cổng A217 CA15, Class 150 Van cổng A217 CA15, Class 300 Van cổng A217 CA15, Class 400 Van cổng A217 CA15, Class 600
Van cổng A217 CA15, Class 900 Van cổng A217 CA15, Class 1500 Van cổng A217 CA15, Class 2500 Van cổng A217 CA15, 150 LBS
Van cổng A217 CA15, 300 LBS Van cổng A217 CA15, 400 LBS Van cổng A217 CA15, 600 LBS Van cổng A217 CA15, 900 LBS
Van cổng A217 CA15, 1500 LBS Van cổng A217 CA15, 2500 LBS Van cổng A217 CA15, 150# Van cổng A217 CA15, 300#
Van cổng A217 CA15, 400# Van cổng A217 CA15, 600# Van cổng A217 CA15, 900# Van cổng A217 CA15, 1500#
Van cổng A217 CA15, 2500# Van cổng A217 CA15, 150 PSI Van cổng A217 CA15, 300 PSI Van cổng A217 CA15, 400 PSI
Van cổng A217 CA15, 600 PSI Van cổng A217 CA15, 900 PSI Van cổng A217 CA15, 1500 PSI Van cổng A217 CA15, 2500 PSI
Van cổng A217 CA15, CL150 Van cổng A217 CA15, CL300 Van cổng A217 CA15, CL400 Van cổng A217 CA15, CL600
Van cổng A217 CA15, CL900 Van cổng A217 CA15, CL1500 Van cổng A217 CA15, CL2500 Van cổng A217 CA15, 150LB
Van cổng A217 CA15, 300LB Van cổng A217 CA15, 400LB Van cổng A217 CA15, 600LB Van cổng A217 CA15, 900LB
Van cổng A217 CA15, 1500LB Van cổng A217 CA15, 2500LB    
Van cổng A217 Grade CA15 Van cửa A217 Grade CA15 Van chặn A217 Grade CA15 Van xả A217 Grade CA15
Van cổng A217 Gr.CA15 Van cửa A217 Gr.CA15 Van chặn A217 Gr.CA15 Van xả A217 Gr.CA15
Type End : Van cổng ASTM SA217 CA15
Van cổng SA217 CA15, nối bích Raised Face Van cổng SA217 CA15, nối bích RF Van cổng SA217 CA15, nối bích Flat Face Van cổng SA217 CA15, nối bích FF
Van cổng SA217 CA15, nối bích Ring Joint Van cổng SA217 CA15, nối bích RTJ Van cổng SA217 CA15, nối hàn Butt weld Van cổng SA217 CA15, nối hàn BW
Van cổng SA217 CA15, Flange  Raised Face Van cổng SA217 CA15, Flange RF Van cổng SA217 CA15, Flange Flat Face Van cổng SA217 CA15, BW
Van cổng SA217 CA15, hàn mông Van cổng SA217 CA15, Butt weld Van cổng SA217 CA15, BW Van cổng SA217 CA15, Flange Ring-Type Join
Van cửa SA217 CA15, nối bích Raised Face Van cửa SA217 CA15, nối bích RF Van cửa SA217 CA15, nối bích Flat Face Van cửa SA217 CA15, nối bích FF
Van cửa SA217 CA15, nối bích Ring Joint Van cửa SA217 CA15, nối bích RTJ Van cửa SA217 CA15, nối hàn Butt weld Van cửa SA217 CA15, nối hàn BW
Van cửa SA217 CA15, Flange  Raised Face Van cửa SA217 CA15, Flange RF Van cửa SA217 CA15, Flange Flat Face Van cửa SA217 CA15, BW
Van cửa SA217 CA15, hàn mông Van cửa SA217 CA15, Butt weld Van cửa SA217 CA15, BW Van cửa SA217 CA15, Flange Ring-Type Join
Van chặn SA217 CA15, nối bích Raised Face Van chặn SA217 CA15, nối bích RF Van chặn SA217 CA15, nối bích Flat Face Van chặn SA217 CA15, nối bích FF
Van chặn SA217 CA15, nối bích Ring Joint Van chặn SA217 CA15, nối bích RTJ Van chặn SA217 CA15, nối hàn Butt weld Van chặn SA217 CA15, nối hàn BW
Van chặn SA217 CA15, Flange  Raised Face Van chặn SA217 CA15, Flange RF Van chặn SA217 CA15, Flange Flat Face Van chặn SA217 CA15, BW
Van chặn SA217 CA15, hàn mông Van chặn SA217 CA15, Butt weld Van chặn SA217 CA15, BW Van chặn SA217 CA15, Flange Ring-Type Join
Mức áp suất : Van cổng ASTM SA217 CA15
Van cổng SA217 CA15, Class 150 Van cổng SA217 CA15, Class 300 Van cổng SA217 CA15, Class 400 Van cổng SA217 CA15, Class 600
Van cổng SA217 CA15, Class 900 Van cổng SA217 CA15, Class 1500 Van cổng SA217 CA15, Class 2500 Van cổng SA217 CA15, 150 LBS
Van cổng SA217 CA15, 300 LBS Van cổng SA217 CA15, 400 LBS Van cổng SA217 CA15, 600 LBS Van cổng SA217 CA15, 900 LBS
Van cổng SA217 CA15, 1500 LBS Van cổng SA217 CA15, 2500 LBS Van cổng SA217 CA15, 150# Van cổng SA217 CA15, 300#
Van cổng SA217 CA15, 400# Van cổng SA217 CA15, 600# Van cổng SA217 CA15, 900# Van cổng SA217 CA15, 1500#
Van cổng SA217 CA15, 2500# Van cổng SA217 CA15, 150 PSI Van cổng SA217 CA15, 300 PSI Van cổng SA217 CA15, 400 PSI
Van cổng SA217 CA15, 600 PSI Van cổng SA217 CA15, 900 PSI Van cổng SA217 CA15, 1500 PSI Van cổng SA217 CA15, 2500 PSI
Van cổng SA217 CA15, CL150 Van cổng SA217 CA15, CL300 Van cổng SA217 CA15, CL400 Van cổng SA217 CA15, CL600
Van cổng SA217 CA15, CL900 Van cổng SA217 CA15, CL1500 Van cổng SA217 CA15, CL2500 Van cổng SA217 CA15, 150LB
Van cổng SA217 CA15, 300LB Van cổng SA217 CA15, 400LB Van cổng SA217 CA15, 600LB Van cổng SA217 CA15, 900LB
Gate Valve A217 Grade CA15 Gate Valve SA217 Grade CA15 Gate Valve A217 Gr.CA15 Gate Valve SA217 Gr.CA15
Cryogenic Gate valve A217 Grade CA15 Cryogenic Gate valve SA217 Grade CA15 Cryogenic Gate valve A217 Gr.CA15 Cryogenic Gate valve SA217 Gr.CA15
Type end Gate valve A217 CA15
Gate Valve A217 Grade CA15, Flange Raised Face Gate Valve A217 Grade CA15, Flange RF
Gate Valve A217 Grade CA15, Flat Face Gate Valve A217 Grade CA15, Flange FF
Gate Valve A217 Grade CA15, Flange Ring Joint Gate Valve A217 Grade CA15, Flange RTJ
Gate Valve A217 Grade CA15, Butt welding Gate Valve A217 Grade CA15, BW x BW
Gate Valve A217 Grade CA15, Butt welding x Flange Gate Valve A217 Grade CA15, BW x Flange
Gate Valve A217 Grade CA15, Flange B16.47 Series, A Gate Valve A217 Grade CA15, Flange MSS SP-44
Gate Valve A217 Grade CA15, Flange B16.47 Series, B Gate Valve A217 Grade CA15, Flange  API 605
Gate Valve A217 Grade CA15, Flange  AWWA C207 Gate Valve A217 Grade CA15, Taylor Flange
Standard : Gate valve ASTM A217 CA15, Pressure Seal, OS&Y,
Basic Design: API 600  Design: API 6D Wall Thickness: ASME B16.34 Wall Thickness: ANSI B16.34
Basic Design: B1414 Design: ISO 10434 Pressure Test: ISO 5208 Basic Design: NACE MR.01.75
Pressure Temperature Rating: ASME B16.34 Wall Thickness: ANSI B16.34 Pressure Test: API 598 Pressure Test: BS 56755 Par1
Pressure Temperature Rating: ASME B16.34 Pressure Temperature Rating: ANSI B16.34 Marking: MSS SP-25  Face to Face: ASME B16.10
and testing requirement of BS EN 12266-1 Meets design requirement : ISO 15761 / IBR Welding end dimension : BS 1873  General  Design : BS 1873
Pressure-temperature rating : BS 1560 Face to face and end to end dimension :  BS 2080 API-Q1
Basic Design: API 600  Basic Design: API 6D Wall Thickness ASME B16.34 Basic Design: ANSI B16.34
Basic Design: B1414 Basic Design: ISO 10434 Pressure Test: ISO 5208 Basic Design: NACE MR.01.75
Basic Design: ASME B16.34 Basic Design: ANSI B16.34 Pressure Test: API 598 Pressure Test: BS 56755 Par1
Pressure Temperature Rating: Pressure Temperature Rating: Marking: MSS SP-25  Face to Face: ASME B16.10
 ASME B16.34  ANSI B16.34
Face to Face: ANSI B16.10 Face to Face: ISO 5752 Flange : RF, ASME B16.5 End Flange :RF, ANSI B16.5
End Flange : RTJ, ASME B16.5 End Flange: RTJ, ANSI B16.5 Flange : Flange, MSS SP-44 End Flange :ASME B16.5, FF
End: Butt weld, ASME B16.25 End: Butt weld, ANSI B16.25 End: BW, ASME B16.25 End: BW, ANSI B16.25
End: Flange ANSI B16.5, FF End: Flange ASME B16.47 Series, B End: Flange ANSI B16.47 Series, B  End: Flange API 605
 End: Flange ASME B16.47 Series, A End: Flange ANSI B16.47 Series, A End: Flange MSS SP44 Size: 1/2"-24"
API-6D SS API-6A API-6FA API-598 
Type End : Gate valve, Pressure Seal, OS&Y,
Face to Face: ANSI B16.10 Face to Face: ISO 5752 Type End: Flange, RF, ASME B16.5 Type End: Flange RF, ANSI B16.5
Type End: Flange, RTJ, ASME B16.5 Type End: Flange RTJ, ANSI B16.5 Type End: Flange, MSS SP-44 Type End: Flange ASME B16.5, FF
Type End: Butt weld, ASME B16.25 Type End: Butt weld, ANSI B16.25 Type End: BW, ASME B16.25 Type End: BW, ANSI B16.25
Type End: Flange ANSI B16.5, FF Type End: Flange ASME B16.47 Series, B Type End: Flange ANSI B16.47 Series, B Type End:  Flange API 605
Type End: Flange ASME B16.47 Series, A Type End: Flange ANSI B16.47 Series, A Type End: Flange MSS SP44 Size: 1/2"-24"
RF=RAISED FACE FLANGED BW=BUTT WELDED JF=RTJ FLANGED RW=RAISED FACE FLANGEDx
WR=WAFER RF JR=RTJ x RAISED FACE FLANGED    
Operate : Gate valve, Pressure Seal, OS&Y,
Handwheel Gear Operation For  Handwheel Axis Locking device on the gear box
Position indicator on gear box Locking device on the handwheel Manual Bevel Gear with Air Wrench Handwheel with locking device 
Handwheel with locking device (open) Handwheel with chain Manual Bevel Gear Operator Manual Bevel Gear Operator with Chainwheel 
Manual Bevel Gear with Air Wrench Manual Bevel Gear with position indicator Manual Bevel Gear Operator with locking device (closed)
Manual Bevel Gear Operator with ocking device (open) Hammerblow Handwheel Pneumatic Operator
Direct mount Electric Motor Operator Direct mount Electric Motor Operator ith thermal compensating device Electric Motor Operator with Bevel Gear
 Hydraulic Operator Operator mounted by customer Limit Mocro Switches Bevel Gearing
CylinDer Actuators Lift Indicator Bevel Gearing With Horizontal Handwheel
Electric Actuators Extension Stem Floor Stand Floor Stand With Universal Joint
Chain Wheel      
Materials : Seat Ring, Gate valve,  Pressure Seal, OS&Y,
 PTFE (Polytetrafluoroethylene) RTFE (Reinforced Polytetrafluoroethylene) TFE polymer  Polyoxy-methylene
PEEK (unfilled) Polyetheretherketone UHMWPE Ultra-High Molecular Weight Polyethylene Cavity-Filled TFE
Metal seats Metal (Stellite) EPDM (Ethyl-Propylene) Flexible Graphite
Fluorocarbon, FKM, or FPM) ASTM A105+HF* Integral Stellite #6 or eq A105 + Stellite
A105 + Stellite #6 Carbon Steel + Stellite 6 Faced  A182 F11 + Stellite 6 Faced  A182 F22 + Stellite 6 Faced 
SST 316 ASTM A352 GR LC3+13% CR Steel A105 & STL.6 ASTM A105 + STL#6 Faced
ASTM A515 GR 70 ASTM A105+STL#6 STM A182 Gr F316--W/CO-CR overLay Hard 13Cr
18Cr-8Ni 20Cr-25Ni Stellite Cu-Ni-Alloy
18Cr-8Ni-Mo 19Cr-29Ni    
ASTM A182-F316/STL. ASTM A182-F22/STL. ASTM A105/STL.  
OVERLAY OVERLAY OVERLAY
Materials : Wedge -Disc, Gate valve, Pressure Seal, OS&Y,
A217 CA15 & ER410 ASTM A352 GR LC3+13% CR Steel A217 Gr CA15 or LC3 + 13% CR Faced WC6 + Stellite 6 Faced 
WC9 + 13% CR Steel A105 / 13% CR A217 CA15 / 13% CR. ASTM A352-LC3+Cr13
ASTM A276-410 ASTM A352-LC3/HF ASTM A352-LC3 w/13% Chrome ASTM A352 Gr.LC3  + 13% Cr. Steel
A217 CA15+13Cr  1 A217 CA15+HF (CoCr) Alloy 20 19%Cr,29%Ni 18%Cr,8%Ni
Bronze 13%Cr    
ASTM A352-LC3/CR13 ASTM A352-LC3/316 ASTM A351-CF8M ASTM A217-WC9/STL.
OVERLAY
ASTM A217-
CA15(10"&Smaller)
Materials : Stem, Gate valve, Pressure Seal, OS&Y,
 A182 F6a A182 F6 A182 F304 A182 F310
Monel A182 F316 20 Alloy A182 F316L
 ASTM B473 ASTM A182-F6a-NC    
Materials : Nominal Trim No, Gate valve,  Pressure Seal, OS&Y,
F6 304 F310 Hard F6
Hardfaced F6 and Cu-Ni F6 and Hard F6  F6 and Hardfaced
Monel  Monel and Hardfaced  316 and Hardfaced Alloy 20
Alloy 20 and Hardfaced 410 SEAT SURFACE 410 (13Cr)(250 HBN min) TRIM MATERIAL GRADE 13Cr-0.75Ni-1Mn
410 (13Cr) (200-275 HBN) TRIM MATERIAL GRADE TRIM MATERIAL GRADE, 25Cr-20Ni NOMINAL TRIM 410 - Hard
19Cr-9.5Ni-2Mn-0.08C
TRIM CODE F6H STEM & OTHER TRIM PARTS, 410 (13Cr) (200-275 HBN) TRIM MATERIAL GRADE
TRIM MATERIAL GRADE 13Cr-0.75Ni-1Mn NOMINAL TRIM 410 - Full Hard faced TRIM CODE F6HF 13Cr-0.5Ni-1Mn/Co-Cr-A
Pressure Rating :  Pressure Seal, OS&Y,
Class 150 Class 300 Class 400 Class 600
Class 800 Class 900 Class 1500 Class 2500
150LBS 300LBS 400LBS 600LBS
800LBS 900LBS 1500LBS 2500LBS
CL150 CL300 CL400 CL600
CL800 CL900 CL1500 CL2500
150# 300# 400# 600#
800# 900# 1500# 2500#
150 PSI 300 PSI 400 PSI 600 PSI
800 PSI 900 PSI 1500 PSI  
Van cổng A182 Grade F6a Class4

Van cổng A182 Grade F6a Class4

Van cổng A182 Grade F6a Class3

Van cổng A182 Grade F6a Class3

Van cổng A182 Grade F6a Class2

Van cổng A182 Grade F6a Class2

Van cổng A182 Grade F6a Class1

Van cổng A182 Grade F6a Class1

Van cổng A182 Grade F5a

Van cổng A182 Grade F5a

Van cổng A182 Grade F5

Van cổng A182 Grade F5

Van cổng A182 Grade F316LNᶠ

Van cổng A182 Grade F316LNᶠ

Van cổng A182 Grade F316Nᶠ

Van cổng A182 Grade F316Nᶠ

Van cổng A182 Grade F316Lᴱ

Van cổng A182 Grade F316Lᴱ

Van cổng A182 Grade F316H

Van cổng A182 Grade F316H