Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized

Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized

  • Tình trạng hàng : Stock kho Tại Việt Nam
  • Nguồn gốc xuất xứ : China / Japan / Korea / Sigapore, G7, Thailand
  • Bảo hành : 12 Tháng
  • Địa điểm giao hàng : Tại kho bên mua
  • Thanh toán : TTA/LC
  • Ứng dụng sản phẩm : Xăng dầu, Khí gas, PCCC, Cấp thoát nước
  • Lượt xem : 916
Chi tiết, Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized ( Weld neck Flange ASTM SA105/ SA105)
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 150, Raised face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 300, Raised face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 400, Raised face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 600, Raised face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 900, Raised face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 1500, Raised face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 2500, Raised face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 2500, RF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 150, RF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 300, RF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 400, RF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 600, RF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 900, RF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 1500, RF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 150, Flat face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 300, Flat face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 400, Flat face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 600, Flat face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 900, Flat face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 1500, Flat face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 2500, Flat face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 2500, FF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 150, FF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 300, FF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 400, FF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 600, FF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 900, FF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 1500, FF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 150, Ring type joints, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 300, Ring type joints, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 400, Ring type joints, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 600, Ring type joints, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 900, Ring type joints, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 1500, Ring type joints, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 2500, Ring type joints, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 2500, RTJ, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 150, RTJ, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 300, RTJ, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 400, RTJ, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 600, RTJ, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 900, RTJ, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, Class 1500, RTJ, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 150, Raised face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 300, Raised face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 400, Raised face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 600, Raised face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 900, Raised face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 1500, Raised face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 2500, Raised face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 2500, RF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 150, RF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 300, RF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 400, RF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 600, RF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 900, RF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 1500, RF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 150, Flat face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 300, Flat face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 400, Flat face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 600, Flat face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 900, Flat face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 1500, Flat face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 2500, Flat face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 2500, FF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 150, FF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 300, FF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 400, FF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 600, FF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 900, FF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 1500, FF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 150, Ring type joints, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 300, Ring type joints, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 400, Ring type joints, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 600, Ring type joints, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 900, Ring type joints, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 1500, Ring type joints, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 2500, Ring type joints, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 2500, RTJ, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 150, RTJ, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 300, RTJ, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 400, RTJ, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 600, RTJ, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 900, RTJ, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, CL 1500, RTJ, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 150 LBS, Raised face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 300 LBS, Raised face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 400 LBS, Raised face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 600 LBS, Raised face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 900 LBS, Raised face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 1500 LBS, Raised face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 2500 LBS, Raised face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 2500 LBS, RF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 150 LBS, RF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 300 LBS, RF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 400 LBS, RF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 600 LBS, RF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 900 LBS, RF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 1500 LBS, RF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 150 LBS, Flat face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 300 LBS, Flat face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 400 LBS, Flat face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 600 LBS, Flat face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 900 LBS, Flat face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 1500 LBS, Flat face, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 2500 LBS, Flat face, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 2500 LBS, FF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 150 LBS, FF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 300 LBS, FF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 400 LBS, FF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 600 LBS, FF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 900 LBS, FF, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 1500 LBS, FF, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 150 LBS, Ring type joints, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 300 LBS, Ring type joints, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 400 LBS, Ring type joints, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 600 LBS, Ring type joints, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 900 LBS, Ring type joints, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 1500 LBS, Ring type joints, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 2500 LBS, Ring type joints, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 2500 LBS, RTJ, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 150 LBS, RTJ, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 300 LBS, RTJ, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 400 LBS, RTJ, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 600 LBS, RTJ, ASME B16.5
Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 900 LBS, RTJ, ASME B16.5 Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized, 1500 LBS, RTJ, ASME B16.5
Weld neck, SSA105, 150# Weld neck, SSA105,150 LBS Weld neck, SSA105, 150LB Weld neck, SSA105, 150 PSI
Áp xuất làm việc, Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized ( Weld neck Flange ASTM SA105/ SA105)
Class 150 Class 300 Class 400 Class 600
Class 900 Class 1500 Class 2500  
150 LBS 300 LBS 400 LBS 600 LBS
900 LBS 1500 LBS 2500 LBS 150#
300# 400# 600# 900#
1500# 2500# 150 PSI 300 PSI
400 PSI 6000 PSI 900 PSI 1500 SPI
2500 PSI CL150 CL300 CL400
CL600 CL900 CL1500 CL2500
150LB 300LB 400LB 600LB
900LB 1500LB 2500LB  
weld neck ( Weld neck)
SCH5 SCH10 SCH20 SCH30
SCH STD SCH40 SCH60 SCH XS
SCH80 SCH100 SCH120 SCH160
SCH XXS      
Đầu kết thúc, Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized ( Weld neck Flange ASTM SSA105/ SSSA105)
Raised face RF Male Face MF-M
Flat face FF Female Face MF-F
Ring type joints RTJ Groove Face  TG-G
Socket Welding SW Tongue Face   
Threaded  TR'D    
Tiêu chuẩn, Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized ( Weld neck Flange ASTM SA105/ SA105)
ASME B16.5 ASME B16.47 Series B API 605 ASME B16.48 
ANSI B16.5 ASME B16.47 Series A MSS SP44 ANSI B16.48 
ANSI B16.36 ASME B16.36    
Vật liệu, Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized ( Weld neck Flange)
thép không gỉ                   thép hợp kim thấp                                
ASTM UNS ASTM UNS
A182 Gr F304 S30400 A182 Gr.F1 K12822
A182 Gr F304N S30451 A182 Gr.F5 K41545
A182 Gr F304L S30403 A182 Gr.F9 K90941
A182 Gr.F304H S30409 A182 Gr.F91 K90901
A182 Gr.F316 S31600 A182 Gr.F92 K90901
A182 Gr.F316L S31603 A182 Gr.F11 K11597
A182 Gr.F316N S31651 A182 Gr.F12 K11562
A182 Gr.FXM-11 S21904 A182 Gr.F22 K21590
A182 Gr.FXM-19 S20910 A182 Gr.F23 K41650
A182 Gr.F316TI S32100 A182 Gr. FSCM440  
A182 Gr.F321 S32109 A182 Gr. FSCM430  
A182 Gr.F321H S34700 A182 Gr. FSCM429  
A182 Gr.F347 S34700 thép không gỉ  
ASTM  
A182 Gr.F347H S31000 A815 UNS
A182 Gr.310 S31700 A182  Gr.F50 S2205
A182 Gr.F317 S31703 A182  Gr.F51 S31200
A182 Gr.F317L S31254 A182  Gr.F52 S31803
A182 Gr.F44 S31254 A182  Gr.F53 S32950
A182 Gr.F10 S33100 A182  Gr.F54 S32750
A182 Gr.F45 S30815 A182  Gr.F55 S32740
A182 Gr.F46 S30600 A182  Gr.F57 S32760
A182 Gr.47 S31725 A182 Gr.F904L S39277
A182 Gr.48 S31726 S45C NO8904
thép hợp kim                    thép Carbon SS400  
ASTM S35C  
 B366 Alloy20 ASTM A694 Gr.52  
B564 Alloy20 SSA105 A694 Gr.56  
B564 Alloy 625 A350 Gr.LF2 A694 Gr.60  
 B366 Alloy 625 A350 Gr.LF3 A694 Gr.F42  
 B366 Alloy A800H/HT A350 Gr.LF1 A694 Gr.F46  
B564 Alloy A800H/HT B366 Alloy 825 B564 Alloy 825  
Welding neck Flange SA105

Welding neck Flange SA105

Weld neck flange SA105

Weld neck flange SA105

Weld neck flange A105

Weld neck flange A105

Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized

Mặt bích weld neck, thép SA105, Galvanized

Mặt bích weld neck, thép A105, Galvanized

Mặt bích weld neck, thép A105, Galvanized

Mặt bích cổ hàn, thép mạ kẽm, A105

Mặt bích cổ hàn, thép mạ kẽm, A105

Mặt bích cổ hàn, thép Mạ kẽm, SA105

Mặt bích cổ hàn, thép Mạ kẽm, SA105

 Mặt bích thép rèn A105, WN

Mặt bích thép rèn A105, WN

Mặt bích thép rèn SA105, WN

Mặt bích thép rèn SA105, WN

Mặt bích thép SA105, WN

Mặt bích thép SA105, WN