Tên sản phẩm

Van góc gang 10K FC200, JIS F7308

uploads/cast-iron-angle-valve-tapgroup-vn.jpg

NPS

DN

3/8"

DN10

1/2"

DN15

3/4"

DN20

1"

DN25

1 1/4"

DN32

1 1/2"

DN40

2"

DN50

2 1/2"

DN65

3"

DN80

3 1/2"

DN90

4"

DN100

4 1/2"

DN115

5"

DN125

6"

DN150

8"

DN200

10"

DN250

12"

DN300

14"

DN350

16"

DN400

 

 

Van góc gang 10K FC200, JIS F7308

 


Mô tả chi tiết hàng / Description

Model

Kich thước/Size

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D50

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D65

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D80

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D100

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D125

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D150

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D200

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D250

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D300

 


Mô tả chi tiết hàng / Description

Model

Kich thước/Size

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D50

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D65

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D80

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D100

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D125

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D150

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D200

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D250

Van góc gang 10K FC200 / Cast iron Angle valve 10K

JIS F7308

D300