Tên sản phẩm

Van cửa thép 10K, JIS F7366

uploads/cast-teel-gate-valve-10k-tapgroup-vn.jpg

NPS

DN

3/8"

DN10

1/2"

DN15

3/4"

DN20

1"

DN25

1 1/4"

DN32

1 1/2"

DN40

2"

DN50

2 1/2"

DN65

3"

DN80

3 1/2"

DN90

4"

DN100

4 1/2"

DN115

5"

DN125

6"

DN150

8"

DN200

10"

DN250

12"

DN300

14"

DN350

16"

DN400

 

 

Van cửa thép 10K, JIS F7366

Mô tả chi tiết hàng / Description

Model

Kich thước/Size

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D50

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D65

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D80

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D100

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D125

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D150

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D200

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D250

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D300

Mô tả chi tiết hàng / Description

Model

Kich thước/Size

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D50

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D65

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D80

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D100

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D125

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D150

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D200

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D250

Van cửa thép 10K / Cast teel Gate valve 10K

JIS F7366

D300