Tên sản phẩm

Van cửa gang 5K FC200, JIS F7309

uploads/cast-iron-gate-valve-fc200-5k-tapgroup-vn.jpeg

NPS

DN

3/8"

DN10

1/2"

DN15

3/4"

DN20

1"

DN25

1 1/4"

DN32

1 1/2"

DN40

2"

DN50

2 1/2"

DN65

3"

DN80

3 1/2"

DN90

4"

DN100

4 1/2"

DN115

5"

DN125

6"

DN150

8"

DN200

10"

DN250

12"

DN300

14"

DN350

16"

DN400

 

 

Van cửa gang 5K FC200, JIS F7309

 


Mô tả chi tiết hàng                                                             Description

Model

Kich thước         Size

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D50

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D65

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D80

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D100

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D125

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D150

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D200

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D250

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D300

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

DN350

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D400

 


Mô tả chi tiết hàng                                                             Description

Model

Kich thước         Size

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D50

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D65

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D80

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D100

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D125

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D150

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D200

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D250

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D300

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

DN350

Van Cửa gang 5K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 5K

JIS F7363

D400