Tên sản phẩm

Van cửa gang 16K FC200, JIS F7369

uploads/cast-iron-gate-valve-fc200-16k-tapgroup-vn.jpg

NPS

DN

3/8"

DN10

1/2"

DN15

3/4"

DN20

1"

DN25

1 1/4"

DN32

1 1/2"

DN40

2"

DN50

2 1/2"

DN65

3"

DN80

3 1/2"

DN90

4"

DN100

4 1/2"

DN115

5"

DN125

6"

DN150

8"

DN200

10"

DN250

12"

DN300

14"

DN350

16"

DN400

 

 

Van cửa gang 16K FC200, JIS F7369

 


Mô tả chi tiết hàng                                                             Description

Model

Kich thước         Size

Van cửa gang 16K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 16K

JIS F7369

D50

Van cửa gang 16K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 16K

JIS F7369

D65

Van cửa gang 16K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 16K

JIS F7369

D80

Van cửa gang 16K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 16K

JIS F7369

D100

Van cửa gang 16K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 16K

JIS F7369

D125

Van cửa gang 16K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 16K

JIS F7369

D150

Van cửa gang 16K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 16K

JIS F7369

D200

 


Mô tả chi tiết hàng                                                             Description

Model

Kich thước         Size

Van cửa gang 16K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 16K

JIS F7369

D50

Van cửa gang 16K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 16K

JIS F7369

D65

Van cửa gang 16K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 16K

JIS F7369

D80

Van cửa gang 16K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 16K

JIS F7369

D100

Van cửa gang 16K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 16K

JIS F7369

D125

Van cửa gang 16K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 16K

JIS F7369

D150

Van cửa gang 16K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 16K

JIS F7369

D200