Tên sản phẩm

Van cửa gang 10K FC200, JIS F7364

uploads/cast-iron-gate-valve-fc200-10k-tapgroup-vn.jpg

NPS

DN

3/8"

DN10

1/2"

DN15

3/4"

DN20

1"

DN25

1 1/4"

DN32

1 1/2"

DN40

2"

DN50

2 1/2"

DN65

3"

DN80

3 1/2"

DN90

4"

DN100

4 1/2"

DN115

5"

DN125

6"

DN150

8"

DN200

10"

DN250

12"

DN300

14"

DN350

16"

DN400

 

 

Van cửa gang 10K FC200, JIS F7364

 


Mô tả chi tiết hàng                                                             Description

Model

Kich thước         Size

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D50

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D65

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D80

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D100

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D125

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D150

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D200

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D250

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D300

 

 


Mô tả chi tiết hàng                                                             Description

Model

Kich thước         Size

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D50

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D65

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D80

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D100

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D125

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D150

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D200

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D250

Van cửa gang 10K FC200/ Cast iron Gate valve FC200, 10K

JIS F7364

D300