Tên sản phẩm

Van cầu thép tàu biển, 5K, JIS F7311

uploads/cast-teel-globe-valve-5k-tapgroup-vn.jpg

NPS

DN

3/8"

DN10

1/2"

DN15

3/4"

DN20

1"

DN25

1 1/4"

DN32

1 1/2"

DN40

2"

DN50

2 1/2"

DN65

3"

DN80

3 1/2"

DN90

4"

DN100

4 1/2"

DN115

5"

DN125

6"

DN150

8"

DN200

10"

DN250

12"

DN300

14"

DN350

16"

DN400

 

 

Van cầu thép tàu biển, 5K, JIS F7311

 


Mô tả chi tiết hàng / Description

Model

Kich thước/Size

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D50

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D65

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D80

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D100

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D125

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D150

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D200

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D250

 

 


Mô tả chi tiết hàng / Description

Model

Kich thước/Size

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D50

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D65

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D80

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D100

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D125

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D150

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D200

Van cầu thép 5K / Marine Cast Steel Globe valve 5K

JIS F7311

D250