Tên sản phẩm

Van cầu thép 10K, JIS F7319

uploads/cast-teel-globe-valve-10k-tapgroup-vn.jpg

NPS

DN

3/8"

DN10

1/2"

DN15

3/4"

DN20

1"

DN25

1 1/4"

DN32

1 1/2"

DN40

2"

DN50

2 1/2"

DN65

3"

DN80

3 1/2"

DN90

4"

DN100

4 1/2"

DN115

5"

DN125

6"

DN150

8"

DN200

10"

DN250

12"

DN300

14"

DN350

16"

DN400

 

 

Van cầu thép 10K, JIS F7319

 


Mô tả chi tiết hàng / Description

Model

Kich thước/Size

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D50

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D65

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D80

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D100

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D125

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D150

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D200

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D250

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D300

 


Mô tả chi tiết hàng / Description

Model

Kich thước/Size

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D50

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D65

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D80

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D100

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D125

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D150

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D200

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D250

Van cầu thép 10K / Cast teel Globe valve 10K

JIS F7319

D300