Tên sản phẩm

Van cầu gang 5k FC200, JIS F7305

uploads/jis-f7305-5k-marine-cast-iron-globe-valve-tapgroup-vn.jpg

NPS

DN

3/8"

DN10

1/2"

DN15

3/4"

DN20

1"

DN25

1 1/4"

DN32

1 1/2"

DN40

2"

DN50

2 1/2"

DN65

3"

DN80

3 1/2"

DN90

4"

DN100

4 1/2"

DN115

5"

DN125

6"

DN150

8"

DN200

10"

DN250

12"

DN300

14"

DN350

16"

DN400

 

 

Van cầu gang 5k FC200, JIS F7305

 


Mô tả chi tiết hàng                                                             Description

Model

Kich thước         Size

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D50

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D65

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D80

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D100

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D125

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D150

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D200

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D250

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D300

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

DN350

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

DN400

 

 


Mô tả chi tiết hàng                                                             Description

Model

Kich thước         Size

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D50

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D65

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D80

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D100

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D125

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D150

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D200

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D250

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

D300

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

DN350

Van cầu gang 5k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 5K

JIS F7305

DN400