Tên sản phẩm

Van cầu gang 16K FC200, JIS F7309

uploads/cast-iron-globe-valve-fc200-16k-tapgroup-vn.jpg

NPS

DN

3/8"

DN10

1/2"

DN15

3/4"

DN20

1"

DN25

1 1/4"

DN32

1 1/2"

DN40

2"

DN50

2 1/2"

DN65

3"

DN80

3 1/2"

DN90

4"

DN100

4 1/2"

DN115

5"

DN125

6"

DN150

8"

DN200

10"

DN250

12"

DN300

14"

DN350

16"

DN400

 

 

Van cầu gang 16K FC200, JIS F7309

Description

 Model

 Size

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D50

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D65

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D80

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D100

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D125

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D150

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D200

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D250

Description

 Model

 Size

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D50

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D65

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D80

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D100

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D125

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D150

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D200

Van cầu gang 16K FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 16K

JIS F7309

D250