Tên sản phẩm

Van cầu gang 10k FC200, JIS F7307

uploads/cast-iron-globe-valve-fc200-10k-tapgroup-vn.jpg

NPS

DN

3/8"

DN10

1/2"

DN15

3/4"

DN20

1"

DN25

1 1/4"

DN32

1 1/2"

DN40

2"

DN50

2 1/2"

DN65

3"

DN80

3 1/2"

DN90

4"

DN100

4 1/2"

DN115

5"

DN125

6"

DN150

8"

DN200

10"

DN250

12"

DN300

14"

DN350

16"

DN400

 

 

Van cầu gang 10k FC200, JIS F7307

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D50

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D65

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D80

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D100

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D125

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D150

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D200

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D250

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D300

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D50

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D65

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D80

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D100

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D125

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D150

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D200

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D250

Van cầu gang 10k FC200 / Cast iron Globe valve FC200, 10K

JIS F7307

D300