Tên sản phẩm

Van Bướm

uploads/butterfly-valve-tapgroup-vn.jpg

NPS

DN

3/8"

DN10

1/2"

DN15

3/4"

DN20

1"

DN25

1 1/4"

DN32

1 1/2"

DN40

2"

DN50

2 1/2"

DN65

3"

DN80

3 1/2"

DN90

4"

DN100

4 1/2"

DN115

5"

DN125

6"

DN150

8"

DN200

10"

DN250

12"

DN300

14"

DN350

16"

DN400

18"

DN450

20"

DN500

22"

DN550

24"

DN600

26"

DN650

28"

DN700

30"

DN750

32"

DN800

34"

DN850

36"

DN900

40"

DN1000

42"

DN1050

44"

DN1100

46"

DN1150

48"

DN1200

52"

DN1300

56"

DN1400

60"

DN1500

64"

DN1600

68"

DN1700

72"

DN1800

76"

DN1900

80"

DN2000

88"

DN2200

92"

DN2300

 

Van Bướm

Van bướm 2K

Van bướm PN6

Van bướm CL125

Van bướm 5K

Van bướm PN10

Van bướm CL150

Van bướm 10K

Van bướm PN16

Van bướm CL300

Van bướm 20K

Van bướm PN25

Van bướm CL600

Van bướm 40K

Van bướm PN40

Van bướm CL900

Van bướm 16K

Van bướm PN64

Van bướm CL1500

Van bướm 125 LB

Van bướm 125#

Van bướm Class 125

Van bướm150 LB

Van bướm150#

Van bướm Class 150

Van bướm 300LB

Van bướm 300#

Van bướm Class 300

Van bướm 600LB

Van bướm 600#

Van bướm Class 600

Van bướm 900LB

Van bướm 900#

Van bướm Class 900

Van bướm 1500LB

Van bướm 1500#

Van bướm Class 1500

Van bướm 125 PSI

Van bướm 6 bar

 

Van bướm 150 PSI

Van bướm 10 bar

 

Van bướm 300 PSI

Van bướm 16 bar

 

Van bướm 600 PSI

Van bướm 25 bar

 

Van bướm 900 PSI

Van bướm 40 bar

 

Van bướm 1500 PSI

Van bướm 64 bar

 

Vật liệu của van bướm

 

 

Gang

Thép

Inox 201

Inox 304

Inox 316

Inox 304L

Inox 316L

Inox 304H

Inox 904L

SUS 201

SUS 304

SUS 304L

SUS 316

SUS 316L

SUS 304H

SUS 904

SUS 904L

SS 904L

SS 201

SS 304L

SS 316L

SS 304

SS 316

SS 904

Butterfly valve 2K

Butterfly valve PN6

Butterfly valve CL.125

Butterfly valve 5K

Butterfly valve PN10

Butterfly valve CL.150

Butterfly valve 10K

Butterfly valve PN16

Butterfly valve CL. 600

Butterfly valve 16K

Butterfly valve PN25

Butterfly valve CL.900

Butterfly valve 20K

Butterfly valve PN40

Butterfly valve CL. 1500

Butterfly valve 40K

Butterfly valve PN100

Butterfly valve CL.1500

Butterfly valve Class 125

Butterfly valve 125LB

Butterfly valve 125#

Butterfly valve Class 150

Butterfly valve 150LB

Butterfly valve 150#

Butterfly valve Class 300

Butterfly valve 300LB

Butterfly valve 300#

Butterfly valve Class 600

Butterfly valve 600LB

Butterfly valve 600#

Butterfly valve Class 900

Butterfly valve 900LB

Butterfly valve 900#

Butterfly valve Class 1500

Butterfly valve 1500LB

Butterfly valve 1500#

Butterfly valve 125 PSI

Butterfly valve, 6 Bar

Butterfly valve 200 PSI

Butterfly valve 150 PSI

Butterfly valve, 10 Bar

Butterfly valve 225 PSI

Butterfly valve 300 PSI

Butterfly valve, 16 Bar

Butterfly valve 300 PSI

Butterfly valve 600 PSI

Butterfly valve, 25 Bar

Butterfly valve 165 PSI

Butterfly valve 900 PSI

Butterfly valve, 40 Bar

 

Butterfly valve 1500 PSI

Butterfly valve, 64 Bar

 

Van bướm Pneumatic Actuator2K

Van bướm Pneumatic ActuatorPN6

Van bướm Pneumatic ActuatorCL125

Van bướm Pneumatic Actuator5K

Van bướm Pneumatic ActuatorPN10

Van bướm Pneumatic ActuatorCL150

Van bướm Pneumatic Actuator10K

Van bướm Pneumatic ActuatorPN16

Van bướm Pneumatic ActuatorCL300

Van bướm Pneumatic Actuator20K

Van bướm Pneumatic ActuatorPN25

Van bướm Pneumatic ActuatorCL600

Van bướm Pneumatic Actuator40K

Van bướm Pneumatic ActuatorPN40

Van bướm Pneumatic ActuatorCL900

Van bướm Pneumatic Actuator16K

Van bướm Pneumatic ActuatorPN64

Van bướm Pneumatic ActuatorCL1500

Van bướm Pneumatic Actuator125 LB

Van bướm Pneumatic Actuator125#

Van bướm Pneumatic ActuatorClass 125

Van bướm điều khiển khí nén150 LB

Van bướm điều khiển khí nén 150#

Van bướm Pneumatic ActuatorClass 150

Van bướm Pneumatic Actuator300LB

Van bướm Pneumatic Actuator300#

Van bướm Pneumatic ActuatorClass 300

Van bướm Pneumatic Actuator600LB

Van bướm Pneumatic Actuator600#

Van bướm Pneumatic ActuatorClass 600

Van bướm Pneumatic Actuator900LB

Van bướm Pneumatic Actuator900#

Van bướm Pneumatic ActuatorClass 900

Van bướm Pneumatic Actuator1500LB

Van bướm Pneumatic Actuator1500#

Van bướm Pneumatic ActuatorClass 1500

Van bướm Pneumatic Actuator125 PSI

Van bướm Pneumatic Actuator6 bar

 

Van bướm Pneumatic Actuator150 PSI

Van bướm Pneumatic Actuator10 bar

 

Van bướm Pneumatic Actuator300 PSI

Van bướm Pneumatic Actuator16 bar

 

Van bướm Pneumatic Actuator600 PSI

Van bướm Pneumatic Actuator25 bar

 

Van bướm Pneumatic Actuator900 PSI

Van bướm Pneumatic Actuator40 bar

 

Van bướm Pneumatic Actuator1500 PSI

Van bướm Pneumatic Actuator64 bar

 

Pneumatic Actuator Butterfly valve 2K

Pneumatic Actuator Butterfly valve PN6

Pneumatic Actuator Butterfly valve CL.125

Pneumatic Actuator Butterfly valve 5K

Pneumatic Actuator Butterfly valve PN10

Pneumatic Actuator Butterfly valve CL.150

Pneumatic Actuator Butterfly valve 10K

Pneumatic Actuator Butterfly valve PN16

Pneumatic Actuator Butterfly valve CL. 600

Pneumatic Actuator Butterfly valve 16K

Pneumatic Actuator Butterfly valve PN25

Pneumatic Actuator Butterfly valve CL.900

Pneumatic Actuator Butterfly valve 20K

Pneumatic Actuator Butterfly valve PN40

Pneumatic Actuator Butterfly valve CL. 1500

Pneumatic Actuator Butterfly valve 40K

Pneumatic Actuator Butterfly valve PN100

Pneumatic Actuator Butterfly valve CL.1500

Pneumatic Actuator Butterfly valve Class 125

Pneumatic Actuator Butterfly valve 125LB

Pneumatic Actuator Butterfly valve 125#

Pneumatic Actuator Butterfly valve Class 150

Pneumatic Actuator Butterfly valve 150LB

Pneumatic Actuator Butterfly valve 150#

Pneumatic Actuator Butterfly valve Class 300

Pneumatic Actuator Butterfly valve 300LB

Pneumatic Actuator Butterfly valve 300#

Pneumatic Actuator Butterfly valve Class 600

Pneumatic Actuator Butterfly valve 600LB

Pneumatic Actuator Butterfly valve 600#

Pneumatic Actuator Butterfly valve Class 900

Pneumatic Actuator Butterfly valve 900LB

Pneumatic Actuator Butterfly valve 900#

Pneumatic Actuator Butterfly valve Class 1500

Pneumatic Actuator Butterfly valve 1500LB

Pneumatic Actuator Butterfly valve 1500#

Pneumatic Actuator Butterfly valve 125 PSI

Butterfly valve, 6 Bar

Pneumatic Actuator Butterfly valve 200 PSI

Pneumatic Actuator Butterfly valve 150 PSI

Butterfly valve, 10 Bar

Pneumatic Actuator Butterfly valve 225 PSI

Pneumatic Actuator Butterfly valve 300 PSI

Butterfly valve, 16 Bar

Pneumatic Actuator Butterfly valve 300 PSI

Pneumatic Actuator Butterfly valve 600 PSI

Butterfly valve, 25 Bar

Pneumatic Actuator Butterfly valve 165 PSI

Pneumatic Actuator Butterfly valve 900 PSI

Butterfly valve, 40 Bar

 

Pneumatic Actuator Butterfly valve 1500 PSI

Butterfly valve, 64 Bar

 

Van bướm điều khiển khí nén2K

Van bướm điều khiển khí nénPN6

Van bướm điều khiển khí nénCL125

Van bướm điều khiển khí nén5K

Van bướm điều khiển khí nénPN10

Van bướm điều khiển khí nénCL150

Van bướm điều khiển khí nén10K

Van bướm điều khiển khí nénPN16

Van bướm điều khiển khí nénCL300

Van bướm điều khiển khí nén20K

Van bướm điều khiển khí nénPN25

Van bướm điều khiển khí nénCL600

Van bướm điều khiển khí nén40K

Van bướm điều khiển khí nénPN40

Van bướm điều khiển khí nénCL900

Van bướm điều khiển khí nén16K

Van bướm điều khiển khí nénPN64

Van bướm điều khiển khí nénCL1500

Van bướm điều khiển khí nén125 LB

Van bướm điều khiển khí nén125#

Van bướm điều khiển khí nénClass 125

Van bướm điều khiển khí nén150 LB

Van bướm điều khiển khí nén150#

Van bướm điều khiển khí nénClass 150

Van bướm điều khiển khí nén300LB

Van bướm điều khiển khí nén300#

Van bướm điều khiển khí nénClass 300

Van bướm điều khiển khí nén600LB

Van bướm điều khiển khí nén600#

Van bướm điều khiển khí nénClass 600

Van bướm điều khiển khí nén900LB

Van bướm điều khiển khí nén900#

Van bướm điều khiển khí nénClass 900

Van bướm điều khiển khí nén1500LB

Van bướm điều khiển khí nén1500#

Van bướm điều khiển khí nénClass 1500

Van bướm điều khiển khí nén125 PSI

Van bướm điều khiển khí nén6 bar

Electric Hard Seal Butterfly Valve

Van bướm điều khiển khí nén150 PSI

Van bướm điều khiển khí nén10 bar

Pneumatic Flange Butterfly Valve

Van bướm điều khiển khí nén300 PSI

Van bướm điều khiển khí nén16 bar

Gear Operated Hard Seal Butterfly valve

Van bướm điều khiển khí nén600 PSI

Van bướm điều khiển khí nén25 bar

Wafer Hard Seal Butterfly Valve

Van bướm điều khiển khí nén900 PSI

Van bướm điều khiển khí nén40 bar

Pneumatic Hard Seal Butterfly Valve

Van bướm điều khiển khí nén1500 PSI

Van bướm điều khiển khí nén64 bar

Electric Wafer Hard Seal Butterfly Valve

Worm Gear Wafer Soft Seal

Pneumatic Wafer Butterfly Valve

Electric Soft Seal Butterfly Valve

Worm Gear Wafer Soft Seal Butterfly Valve

Wafer Type Butterfly Valve

Pneumatic Vent Butterfly Valve

Double Offset Butterfly Valves: API 609

Triple Offset Butterfly Valves: API 609

Concentric Butterfly Valves: API 609

Resilient Seated Butterfly Valve

High Performance Butterfly Valve

Triple Eccentric Buttterfly Valve

Butt-welded Butterfly Valve

Three Eccentric Multiple Layers Butterfly Valve

Triple Offset Butterfly Valves Manufacturer

Electric actuator butterfly valve

Hydraulic Counterweight Butterfly Valve

Double offset butterfly valves

Gear Operated Flanged Butterfly Valve

Hydraulic Control Slow-closing Butterfly Valve

UPVC Butterfly Valve

Triple Offset Butterfly Valves Manufacturer

Grooved Butterfly Valve

Lever Operated Flange Butterfly

Cast Iron Double Halfshaft Butterfly Valve

Double Stem Lug Butterfly Valve

Full PTFE Lined Lug Butterfly

U Type Butterfly Valve

U-section Butterfly Valve

High Performance Flanged Butterfly Valves

Double Eccentric Butterfly Valves

Full PTFE Coated Wafer Butterfly Valve

Casting Half Lug Butterfly Valve

Sanitary Butterfly Valve

Welded Sanitary Stainless Steel Butterfly Valve

 Eccentric Double Flange Butterfly Valve

Bray Similar Resilient Seated Butterfly Valve

 

 

Material Butterfly valve

 

 

Ductile Iron

Carbon Steel

Stainless Steel

Alloy steel

Cast Iron

ASTM A216 Gr. WCB

 GG25

Ductile Iron ASTM A536

ASTM A351 Gr. CF8

GG40

ASTM A-395 Ductile Iron

ASTM A351 Gr. CF8M

GG50

alloy steel 20

ASTM A126 Class B

SCS 13A

SCS 13

SCS 14

SCH 14A

A536 Gr.45

A536 Gr.65

A536 Gr.12

Cast Iron EN 1561 (BS 1452

B62 C83600

GC20

Aluminium

Bronze

Ductile Iron (EN-GJS-450-10

1452 Gr 220

A126 CI.B

Tiêu chuẩn /Standard

 

 

Mặt đối mặt : API 609, MSS SP68, ISO5752, ANSI B16.34

 

Tiêu chuẩn bích áp dụng : ANSI B16.5

Thiết bị truyền động gắn trên mặt bích ISO 5211

 

EN 593

Van thiết kế :  MSS SP-68

 

BS 5155

Van thiết kế : API 609  and MSS SP-67

 

EN PN16

MSS SP-25

 

JIS B2032

Van bướm 2K

Van bướm PN6

Van bướm CL125

Van bướm 5K

Van bướm PN10

Van bướm CL150

Van bướm 10K

Van bướm PN16

Van bướm CL300

Van bướm 20K

Van bướm PN25

Van bướm CL600

Van bướm 40K

Van bướm PN40

Van bướm CL900

Van bướm 16K

Van bướm PN64

Van bướm CL1500

Van bướm 125 LB

Van bướm 125#

Van bướm Class 125

Van bướm150 LB

Van bướm150#

Van bướm Class 150

Van bướm 300LB

Van bướm 300#

Van bướm Class 300

Van bướm 600LB

Van bướm 600#

Van bướm Class 600

Van bướm 900LB

Van bướm 900#

Van bướm Class 900

Van bướm 1500LB

Van bướm 1500#

Van bướm Class 1500

Van bướm 125 PSI

Van bướm 6 bar

 

Van bướm 150 PSI

Van bướm 10 bar

 

Van bướm 300 PSI

Van bướm 16 bar

 

Van bướm 600 PSI

Van bướm 25 bar

 

Van bướm 900 PSI

Van bướm 40 bar

 

Van bướm 1500 PSI

Van bướm 64 bar

 

Vật liệu của van bướm

 

 

Gang

Thép

Inox 201

Inox 304

Inox 316

Inox 304L

Inox 316L

Inox 304H

Inox 904L

SUS 201

SUS 304

SUS 304L

SUS 316

SUS 316L

SUS 304H

SUS 904

SUS 904L

SS 904L

SS 201

SS 304L

SS 316L

SS 304

SS 316

SS 904

Butterfly valve 2K

Butterfly valve PN6

Butterfly valve CL.125

Butterfly valve 5K

Butterfly valve PN10

Butterfly valve CL.150

Butterfly valve 10K

Butterfly valve PN16

Butterfly valve CL. 600

Butterfly valve 16K

Butterfly valve PN25

Butterfly valve CL.900

Butterfly valve 20K

Butterfly valve PN40

Butterfly valve CL. 1500

Butterfly valve 40K

Butterfly valve PN100

Butterfly valve CL.1500

Butterfly valve Class 125

Butterfly valve 125LB

Butterfly valve 125#

Butterfly valve Class 150

Butterfly valve 150LB

Butterfly valve 150#

Butterfly valve Class 300

Butterfly valve 300LB

Butterfly valve 300#

Butterfly valve Class 600

Butterfly valve 600LB

Butterfly valve 600#

Butterfly valve Class 900

Butterfly valve 900LB

Butterfly valve 900#

Butterfly valve Class 1500

Butterfly valve 1500LB

Butterfly valve 1500#

Butterfly valve 125 PSI

Butterfly valve, 6 Bar

Butterfly valve 200 PSI

Butterfly valve 150 PSI

Butterfly valve, 10 Bar

Butterfly valve 225 PSI

Butterfly valve 300 PSI

Butterfly valve, 16 Bar

Butterfly valve 300 PSI

Butterfly valve 600 PSI

Butterfly valve, 25 Bar

Butterfly valve 165 PSI

Butterfly valve 900 PSI

Butterfly valve, 40 Bar

 

Butterfly valve 1500 PSI

Butterfly valve, 64 Bar

 

Van bướm Pneumatic Actuator2K

Van bướm Pneumatic ActuatorPN6

Van bướm Pneumatic ActuatorCL125

Van bướm Pneumatic Actuator5K

Van bướm Pneumatic ActuatorPN10

Van bướm Pneumatic ActuatorCL150

Van bướm Pneumatic Actuator10K

Van bướm Pneumatic ActuatorPN16

Van bướm Pneumatic ActuatorCL300

Van bướm Pneumatic Actuator20K

Van bướm Pneumatic ActuatorPN25

Van bướm Pneumatic ActuatorCL600

Van bướm Pneumatic Actuator40K

Van bướm Pneumatic ActuatorPN40

Van bướm Pneumatic ActuatorCL900

Van bướm Pneumatic Actuator16K

Van bướm Pneumatic ActuatorPN64

Van bướm Pneumatic ActuatorCL1500

Van bướm Pneumatic Actuator125 LB

Van bướm Pneumatic Actuator125#

Van bướm Pneumatic ActuatorClass 125

Van bướm điều khiển khí nén150 LB

Van bướm điều khiển khí nén 150#

Van bướm Pneumatic ActuatorClass 150

Van bướm Pneumatic Actuator300LB

Van bướm Pneumatic Actuator300#

Van bướm Pneumatic ActuatorClass 300

Van bướm Pneumatic Actuator600LB

Van bướm Pneumatic Actuator600#

Van bướm Pneumatic ActuatorClass 600

Van bướm Pneumatic Actuator900LB

Van bướm Pneumatic Actuator900#

Van bướm Pneumatic ActuatorClass 900

Van bướm Pneumatic Actuator1500LB

Van bướm Pneumatic Actuator1500#

Van bướm Pneumatic ActuatorClass 1500

Van bướm Pneumatic Actuator125 PSI

Van bướm Pneumatic Actuator6 bar

 

Van bướm Pneumatic Actuator150 PSI

Van bướm Pneumatic Actuator10 bar

 

Van bướm Pneumatic Actuator300 PSI

Van bướm Pneumatic Actuator16 bar

 

Van bướm Pneumatic Actuator600 PSI

Van bướm Pneumatic Actuator25 bar

 

Van bướm Pneumatic Actuator900 PSI

Van bướm Pneumatic Actuator40 bar

 

Van bướm Pneumatic Actuator1500 PSI

Van bướm Pneumatic Actuator64 bar

 

Pneumatic Actuator Butterfly valve 2K

Pneumatic Actuator Butterfly valve PN6

Pneumatic Actuator Butterfly valve CL.125

Pneumatic Actuator Butterfly valve 5K

Pneumatic Actuator Butterfly valve PN10

Pneumatic Actuator Butterfly valve CL.150

Pneumatic Actuator Butterfly valve 10K

Pneumatic Actuator Butterfly valve PN16

Pneumatic Actuator Butterfly valve CL. 600

Pneumatic Actuator Butterfly valve 16K

Pneumatic Actuator Butterfly valve PN25

Pneumatic Actuator Butterfly valve CL.900

Pneumatic Actuator Butterfly valve 20K

Pneumatic Actuator Butterfly valve PN40

Pneumatic Actuator Butterfly valve CL. 1500

Pneumatic Actuator Butterfly valve 40K

Pneumatic Actuator Butterfly valve PN100

Pneumatic Actuator Butterfly valve CL.1500

Pneumatic Actuator Butterfly valve Class 125

Pneumatic Actuator Butterfly valve 125LB

Pneumatic Actuator Butterfly valve 125#

Pneumatic Actuator Butterfly valve Class 150

Pneumatic Actuator Butterfly valve 150LB

Pneumatic Actuator Butterfly valve 150#

Pneumatic Actuator Butterfly valve Class 300

Pneumatic Actuator Butterfly valve 300LB

Pneumatic Actuator Butterfly valve 300#

Pneumatic Actuator Butterfly valve Class 600

Pneumatic Actuator Butterfly valve 600LB

Pneumatic Actuator Butterfly valve 600#

Pneumatic Actuator Butterfly valve Class 900

Pneumatic Actuator Butterfly valve 900LB

Pneumatic Actuator Butterfly valve 900#

Pneumatic Actuator Butterfly valve Class 1500

Pneumatic Actuator Butterfly valve 1500LB

Pneumatic Actuator Butterfly valve 1500#

Pneumatic Actuator Butterfly valve 125 PSI

Butterfly valve, 6 Bar

Pneumatic Actuator Butterfly valve 200 PSI

Pneumatic Actuator Butterfly valve 150 PSI

Butterfly valve, 10 Bar

Pneumatic Actuator Butterfly valve 225 PSI

Pneumatic Actuator Butterfly valve 300 PSI

Butterfly valve, 16 Bar

Pneumatic Actuator Butterfly valve 300 PSI

Pneumatic Actuator Butterfly valve 600 PSI

Butterfly valve, 25 Bar

Pneumatic Actuator Butterfly valve 165 PSI

Pneumatic Actuator Butterfly valve 900 PSI

Butterfly valve, 40 Bar

 

Pneumatic Actuator Butterfly valve 1500 PSI

Butterfly valve, 64 Bar

 

Van bướm điều khiển khí nén2K

Van bướm điều khiển khí nénPN6

Van bướm điều khiển khí nénCL125

Van bướm điều khiển khí nén5K

Van bướm điều khiển khí nénPN10

Van bướm điều khiển khí nénCL150

Van bướm điều khiển khí nén10K

Van bướm điều khiển khí nénPN16

Van bướm điều khiển khí nénCL300

Van bướm điều khiển khí nén20K

Van bướm điều khiển khí nénPN25

Van bướm điều khiển khí nénCL600

Van bướm điều khiển khí nén40K

Van bướm điều khiển khí nénPN40

Van bướm điều khiển khí nénCL900

Van bướm điều khiển khí nén16K

Van bướm điều khiển khí nénPN64

Van bướm điều khiển khí nénCL1500

Van bướm điều khiển khí nén125 LB

Van bướm điều khiển khí nén125#

Van bướm điều khiển khí nénClass 125

Van bướm điều khiển khí nén150 LB

Van bướm điều khiển khí nén150#

Van bướm điều khiển khí nénClass 150

Van bướm điều khiển khí nén300LB

Van bướm điều khiển khí nén300#

Van bướm điều khiển khí nénClass 300

Van bướm điều khiển khí nén600LB

Van bướm điều khiển khí nén600#

Van bướm điều khiển khí nénClass 600

Van bướm điều khiển khí nén900LB

Van bướm điều khiển khí nén900#

Van bướm điều khiển khí nénClass 900

Van bướm điều khiển khí nén1500LB

Van bướm điều khiển khí nén1500#

Van bướm điều khiển khí nénClass 1500

Van bướm điều khiển khí nén125 PSI

Van bướm điều khiển khí nén6 bar

Electric Hard Seal Butterfly Valve

Van bướm điều khiển khí nén150 PSI

Van bướm điều khiển khí nén10 bar

Pneumatic Flange Butterfly Valve

Van bướm điều khiển khí nén300 PSI

Van bướm điều khiển khí nén16 bar

Gear Operated Hard Seal Butterfly valve

Van bướm điều khiển khí nén600 PSI

Van bướm điều khiển khí nén25 bar

Wafer Hard Seal Butterfly Valve

Van bướm điều khiển khí nén900 PSI

Van bướm điều khiển khí nén40 bar

Pneumatic Hard Seal Butterfly Valve

Van bướm điều khiển khí nén1500 PSI

Van bướm điều khiển khí nén64 bar

Electric Wafer Hard Seal Butterfly Valve

Worm Gear Wafer Soft Seal

Pneumatic Wafer Butterfly Valve

Electric Soft Seal Butterfly Valve

Worm Gear Wafer Soft Seal Butterfly Valve

Wafer Type Butterfly Valve

Pneumatic Vent Butterfly Valve

Double Offset Butterfly Valves: API 609

Triple Offset Butterfly Valves: API 609

Concentric Butterfly Valves: API 609

Resilient Seated Butterfly Valve

High Performance Butterfly Valve

Triple Eccentric Buttterfly Valve

Butt-welded Butterfly Valve

Three Eccentric Multiple Layers Butterfly Valve

Triple Offset Butterfly Valves Manufacturer

Electric actuator butterfly valve

Hydraulic Counterweight Butterfly Valve

Double offset butterfly valves

Gear Operated Flanged Butterfly Valve

Hydraulic Control Slow-closing Butterfly Valve

UPVC Butterfly Valve

Triple Offset Butterfly Valves Manufacturer

Grooved Butterfly Valve

Lever Operated Flange Butterfly

Cast Iron Double Halfshaft Butterfly Valve

Double Stem Lug Butterfly Valve

Full PTFE Lined Lug Butterfly

U Type Butterfly Valve

U-section Butterfly Valve

High Performance Flanged Butterfly Valves

Double Eccentric Butterfly Valves

Full PTFE Coated Wafer Butterfly Valve

Casting Half Lug Butterfly Valve

Sanitary Butterfly Valve

Welded Sanitary Stainless Steel Butterfly Valve

 Eccentric Double Flange Butterfly Valve

Bray Similar Resilient Seated Butterfly Valve

 

 

Material Butterfly valve

 

 

Ductile Iron

Carbon Steel

Stainless Steel

Alloy steel

Cast Iron

ASTM A216 Gr. WCB

 GG25

Ductile Iron ASTM A536

ASTM A351 Gr. CF8

GG40

ASTM A-395 Ductile Iron

ASTM A351 Gr. CF8M

GG50

alloy steel 20

ASTM A126 Class B

SCS 13A

SCS 13

SCS 14

SCH 14A

A536 Gr.45

A536 Gr.65

A536 Gr.12

Cast Iron EN 1561 (BS 1452

B62 C83600

GC20

Aluminium

Bronze

Ductile Iron (EN-GJS-450-10

1452 Gr 220

A126 CI.B

Tiêu chuẩn /Standard

 

 

Mặt đối mặt : API 609, MSS SP68, ISO5752, ANSI B16.34

 

Tiêu chuẩn bích áp dụng : ANSI B16.5

Thiết bị truyền động gắn trên mặt bích ISO 5211

 

EN 593

Van thiết kế :  MSS SP-68

 

BS 5155

Van thiết kế : API 609  and MSS SP-67

 

EN PN16

MSS SP-25

 

JIS B2032