Tên sản phẩm

Mặt bích tiêu chuẩn JIS (Mặt bích JIS)

uploads/flange-jis-tapgroup-vn.jpg

NPS

DN

3/8"

DN10

1/2"

DN15

3/4"

DN20

1"

DN25

1 1/4"

DN32

1 1/2"

DN40

2"

DN50

2 1/2"

DN65

3"

DN80

3 1/2"

DN90

4"

DN100

4 1/2"

DN115

5"

DN125

6"

DN150

8"

DN200

10"

DN250

12"

DN300

14"

DN350

16"

DN400

18"

DN450

20"

DN500

22"

DN550

24"

DN600

26"

DN650

28"

DN700

30"

DN750

32"

DN800

34"

DN850

36"

DN900

40"

DN1000

42"

DN1050

44"

DN1100

46"

DN1150

48"

DN1200

52"

DN1300

56"

DN1400

60"

DN1500

64"

DN1600

68"

DN1700

72"

DN1800

76"

DN1900

80"

DN2000

88"

DN2200

92"

DN2300

 

Mặt bích tiêu chuẩn JIS (Mặt bích JIS)

MẶT BÍCH TIÊU CHUẨN JIS

Google mặt bích tiêu chuẩn JIS là gì? Công ty cổ phần đầu tư quốc tế TAP Việt Nam chuyên nhập khẩu phân phối các loại mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI, JIS, BS, & DIN. phẩm thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống công nghiệp cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, PCCC, Nhiệt điện, Đóng tàu, khai khoáng, hóa chất, xăng dầu, khí Gas…vvv.                    

 

Google mặt bích tiêu chuẩn JIS là gì?

Mặt bích thép tiêu chuẩn Jis có nghĩa  là 

Mặt bích JIS sản phẩm phụ kiện để kết nối đường ống, Van ( Valve) và các thiết bị khác. Các loại mặt bích mục đích chính dùng để kết nối ống với nhau trong quá trình vận hành các bộ phận liên kết tạo khơi thông dòng chảy.

áp suất làm việc phụ thuộc vào tiêu chuẩn Jis bao nhiêu ví dụ JIS5k thì áp lực làm việc 5kg/cm2, JIS 10K thì  áp lực làm việc 10kg/cm2.

Thuật ngữ chỉ áp xuất làm việc của mặt bích tiêu chuẩn JIS / KSB

JIS 7805

1K

KS V 7805

1K

JIS  B2220

2k

KS B 1511

2K

JIS  B2220

5K

KS B 1503

5K

JIS  B2220

10K

KS B 1503

10K

JIS  B2220

16K

KS B 1503

16K

JIS  B2220

20K

KS B 1503

20K

JIS  B2220

30K

KS B 1503

30K

JIS  B2220

40K

KS B 1503

40K

JIS  B2220

63K

KS B 1503

63K

JIS B 2291

210K

KS B 1521

210K

JIS  F 7806

280K

KS D 4308

5K

JIS F 7806

350K

KS B 2332

 KS D 4308

KS B 2332

KS D 3578 F12 10KG

KS B 2333

 KS D 4308

KS D 3578 F15 16KG

 KS B 6216, 10K

JIS B 8210, 10K

JIS B 8210, 30K

 KS B 6216, 30K

 KS B 6216, 20K

JIS B 8210, 20K

 

 Từ khóa Google Search

Mặt bích thép 5K

Mặt bích thép mạ kẽm 5K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 5K

 

Mặt bích thép 10K

Mặt bích thép mạ kẽm 10K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 10K

 

Mặt bích thép 16K

Mặt bích thép mạ kẽm 16K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 16K

 

Mặt bích thép 20K

Mặt bích thép mạ kẽm 20K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 20K

 

Mặt bích thép 30K

Mặt bích thép mạ kẽm 30K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 30K

 

Mặt bích thép 40K

Mặt bích thép mạ kẽm 40K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 40K

 

Mặt bích thép 63K

Mặt bích thép mạ kẽm 63K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 63K

 

Mặt bích thép 210k

Mặt bích thép mạ kẽm 210k

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 210k

 

Mặt bích thép 280k

Mặt bích thép mạ kẽm 280k

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 280k

 

Sản phẩm và kết nối trong tiêu chuẩn mặt bích JIS hoặc KSB

Description Product

Connection end

Tên gọi đầy đủ

Tên Viêt tắt

Tên gọi đầy đủ

Tên Viêt tắt

Plate Flange Slip on Flange SOP

 Slip on Flange SOP  TYPE

 Raised Face Flange

Flange RF

Hubbed Flange Slip on Flange SOH

Slip on Flange SOH TYPE

Flat Face Flange

Flange FF

Welding neck Flange

Flange WN

Ring Joint Face Flange

Flange RTJ

Blind Flange

BL Flange

Tongue Face Flange

Flange TG-T

Lapped Flange

LJ Flange

Groove Face Flange

Flange TG-G

Socket Welding Flange

flange SW

Male Face Flange

Flange MF-M

Threaded Flange

TR Flange

Female Face Flange

Flange MF-F

Integral Flange

IT Flange

 

 

Shapes of Slip on Welding Hubbed Flanges of Nominal Pressure 20K and 30K

TYBE A

TYBE B

TYBE C

 

VẬT LIỆU ĐỂ SẢ XUẤT MẶT BÍCH TIÊU CHUẨN JIS hoặc KSB

Standard No.

Symbol Of class

Standard No.

Symbol Of class

JIS G 3101

SS400

JIS G 3201

SF390A

JIS G 3101

SS41

JIS G 3201

SF40A

JIS G 4051

S20C

JIS G 3202

SFVC 2A

JIS G 4051

S25C

JIS G 3202

SFVC 1

JIS G3205

SFL 1

JIS G 3214

SUS F304

JIS G3205

SFL 2

JIS G 3214

SUS F304H

JIS G3205

SFL 3

JIS G 3214

SUS F304L

JIS G3203

SFVA F1

JIS G 3214

SUS F310

JIS G3203

SFVA F2

JIS G 3214

SUS F316

JIS G3203

SFVA F5A

JIS G 3214

SUS F316 H

JIS G3203

SFVA F5B

JIS G 3214

SUS F316L

JIS G3203

SFVA F5C

JIS G 3214

 SUS F321

JIS G3203

SFVA F5D

JIS G 3214

SUS F347

JIS G3203

SFVA F9

JIS G 3214

 SUS F321 H

JIS G3203

SFVA F11A

JIS G 4304

SUS304

JIS G3203

SFVA F11B

JIS G 4305

SUS304

JIS G3203

SFVA F12B

JIS G 4304

SUS316

JIS G3203

SFVA F21A

JIS G 4305

SUS316

JIS G3203

SFVA F21B

JIS G 4304

SUS304L

JIS G3203

SFVA F22A

JIS G 4305

SUS316L

JIS G3203

SFVA F22B

JIS G 5101

SC410

JIS G 5151

SCPH1

JIS G 5101

SC480

JIS G 5151

SCPH2

JIS G 5151

SCPH21

       

 

 

 

Google search mặt bích JIS

Từ khóa Mặt bích JIS tìm kiếm trên Google

Google search mặt bích JIS 

Mặt bích thép 5K

Mặt bích thép mạ kẽm 5K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 5K

Mặt bích thép 10K

Mặt bích thép mạ kẽm 10K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 10K

Mặt bích thép 16K

Mặt bích thép mạ kẽm 16K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 16K

Mặt bích thép 20K

Mặt bích thép mạ kẽm 20K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 20K

Mặt bích thép 30K

Mặt bích thép mạ kẽm 30K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 30K

Mặt bích thép 40K

Mặt bích thép mạ kẽm 40K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 40K

Mặt bích thép 63K

Mặt bích thép mạ kẽm 63K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 63K

Mặt bích thép 210k

Mặt bích thép mạ kẽm 210k

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 210k

Mặt bích thép 280k

Mặt bích thép mạ kẽm 280k

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng 280k

Mặt bích thép JIS 5K

Mặt bích thép  mạ kẽm JIS 5K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng JIS 5K

Mặt bích thép JIS 10K

Mặt bích thép mạ kẽm JIS 10K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng JIS 10K

Mặt bích thép JIS 16K

Mặt bích thép mạ kẽm JIS 16K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng JIS 16K

Mặt bích thép JIS 20K

Mặt bích thép mạ kẽm JIS 20K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng JIS 20K

Mặt bích thép JIS 30K

Mặt bích thép mạ kẽm JIS 30K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng JIS 30K

Mặt bích thép JIS 40K

Mặt bích thép mạ kẽm JIS 40K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng JIS 40K

Mặt bích thép JIS 63K

Mặt bích thép mạ kẽm JIS 63K

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng JIS 63K

Mặt bích thép JIS 210k

Mặt bích thép mạ kẽm JIS 210k

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng JIS 210k

Mặt bích thép JIS 280k

Mặt bích thép mạ kẽm JIS 280k

Mặt bích thép mạ kẽm nhúng nóng JIS 280k

Mặt bích Inox 201 JIS 1K

Mặt bích SUS 201, JIS 1K

Mặt bích Inox 304 JIS 1K

Mặt bích Inox 201 JIS 2K

Mặt bích SUS 201, JIS 2K

Mặt bích Inox 304 JIS 2K

Mặt bích Inox 201 JIS 5K

Mặt bích SUS 201, JIS 5K

Mặt bích Inox 304 JIS 5K

Mặt bích Inox 201 JIS 10K

Mặt bích SUS 201, JIS 10K

Mặt bích Inox 304 JIS 10K

Mặt bích Inox 201 JIS 16K

Mặt bích SUS 201, JIS 16K

Mặt bích Inox 304 JIS 16K

Mặt bích Inox 201 JIS 20K

Mặt bích SUS 201, JIS 20K

Mặt bích Inox 304 JIS 20K

Mặt bích Inox 201 JIS 30K

Mặt bích SUS 201, JIS 30K

Mặt bích Inox 304 JIS 30K

Mặt bích Inox 201 JIS 40K

Mặt bích SUS 201, JIS 40K

Mặt bích Inox 304 JIS 40K

Mặt bích Inox 201 JIS 63K

Mặt bích SUS 201, JIS 63K

Mặt bích Inox 304 JIS 63K

Mặt bích Inox 201 JIS 210K

Mặt bích SUS 201, JIS 210K

Mặt bích Inox 304 JIS 210K

Mặt bích Inox 201 JIS 280K

Mặt bích SUS 201, JIS 280K

Mặt bích Inox 304 JIS 280K

Mặt bích Inox 201, 1K

Mặt bích SUS 201, 1K

Mặt bích Inox 304, 1K

Mặt bích Inox 201, 2K

Mặt bích SUS 201, 2K

Mặt bích Inox 304, 2K

Mặt bích Inox 201, 5K

Mặt bích SUS 201, 5K

Mặt bích Inox 304, 5K

Mặt bích Inox 201, 10K

Mặt bích SUS 201, 10K

Mặt bích Inox 304, 10K

Mặt bích Inox 201, 16K

Mặt bích SUS 201, 16K

Mặt bích Inox 304, 16K

Mặt bích Inox 201, 20K

Mặt bích SUS 201, 20K

Mặt bích Inox 304, 20K

Mặt bích Inox 201, 30K

Mặt bích SUS 201, 30K

Mặt bích Inox 304, 30K

Mặt bích Inox 201, 40K

Mặt bích SUS 201, 40K

Mặt bích Inox 304, 40K

Mặt bích Inox 201, 63K

Mặt bích SUS 201, 63K

Mặt bích Inox 304, 63K

Mặt bích Inox 201, 210K

Mặt bích SUS 201, 210K

Mặt bích Inox 304, 210K

Mặt bích Inox 201, 280K

Mặt bích SUS 201, 280K

Mặt bích Inox 304, 280K

Mặt bích Inox 304L JIS 1K

Mặt bích SUS 304L, JIS 1K

Mặt bích SUS 304, JIS 1K

Mặt bích Inox 304L JIS 2K

Mặt bích SUS 304L, JIS 2K

Mặt bích SUS 304, JIS 2K

Mặt bích Inox 304L JIS 5K

Mặt bích SUS 304L, JIS 5K

Mặt bích SUS 304, JIS 5K

Mặt bích Inox 304L JIS 10K

Mặt bích SUS 304L, JIS 10K

Mặt bích SUS 304, JIS 10K

Mặt bích Inox 304L JIS 16K

Mặt bích SUS 304L, JIS 16K

Mặt bích SUS 304, JIS 16K

Mặt bích Inox 304L JIS 20K

Mặt bích SUS 304L, JIS 20K

Mặt bích SUS 304, JIS 20K

Mặt bích Inox 304L JIS 30K

Mặt bích SUS 304L, JIS 30K

Mặt bích SUS 304, JIS 30K

Mặt bích Inox 304L JIS 40K

Mặt bích SUS 304L, JIS 40K

Mặt bích SUS 304, JIS 40K

Mặt bích Inox 304L JIS 63K

Mặt bích SUS 304L, JIS 63K

Mặt bích SUS 304, JIS 63K

Mặt bích Inox 304L JIS 210K

Mặt bích SUS 304L, JIS 210K

Mặt bích SUS 304, JIS 210K

Mặt bích Inox 304L JIS 280K

Mặt bích SUS 304L, JIS 280K

Mặt bích SUS 304, JIS 280K

Mặt bích Inox 304L, 1K

Mặt bích SUS 304L, 1K

Mặt bích SUS 304, 1K

Mặt bích Inox 304L, 2K

Mặt bích SUS 304L, 2K

Mặt bích SUS 304, 2K

Mặt bích Inox 304L, 5K

Mặt bích SUS 304L, 5K

Mặt bích SUS 304, 5K

Mặt bích Inox 304L, 10K

Mặt bích SUS 304L, 10K

Mặt bích SUS 304, 10K

Mặt bích Inox 304L, 16K

Mặt bích SUS 304L, 16K

Mặt bích SUS 304, 16K

Mặt bích Inox 304L, 20K

Mặt bích SUS 304L, 20K

Mặt bích SUS 304, 20K

Mặt bích Inox 304L, 30K

Mặt bích SUS 304L, 30K

Mặt bích SUS 304, 30K

Mặt bích Inox 304L, 40K

Mặt bích SUS 304L, 40K

Mặt bích SUS 304, 40K

Mặt bích Inox 304L, 63K

Mặt bích SUS 304L, 63K

Mặt bích SUS 304, 63K

Mặt bích Inox 304L, 210K

Mặt bích SUS 304L, 210K

Mặt bích SUS 304, 210K

Mặt bích Inox 304L, 280K

Mặt bích SUS 304L, 280K

Mặt bích SUS 304, 280K

Mặt bích Inox 316 JIS 1K

Mặt bích SUS 316, JIS 1K

Mặt bích Inox 904 JIS 1K

Mặt bích Inox 316 JIS 2K

Mặt bích SUS 316, JIS 2K

Mặt bích Inox 904 JIS 2K

Mặt bích Inox 316 JIS 5K

Mặt bích SUS 316, JIS 5K

Mặt bích Inox 904 JIS 5K

Mặt bích Inox 316 JIS 10K

Mặt bích SUS 316, JIS 10K

Mặt bích Inox 904 JIS 10K

Mặt bích Inox 316 JIS 16K

Mặt bích SUS 316, JIS 16K

Mặt bích Inox 904 JIS 16K

Mặt bích Inox 316 JIS 20K

Mặt bích SUS 316, JIS 20K

Mặt bích Inox 904 JIS 20K

Mặt bích Inox 316 JIS 30K

Mặt bích SUS 316, JIS 30K

Mặt bích Inox 904 JIS 30K

Mặt bích Inox 316 JIS 40K

Mặt bích SUS 316, JIS 40K

Mặt bích Inox 904 JIS 40K

Mặt bích Inox 316 JIS 63K

Mặt bích SUS 316, JIS 63K

Mặt bích Inox 904 JIS 63K

Mặt bích Inox 316 JIS 210K

Mặt bích SUS 316, JIS 210K

Mặt bích Inox 904 JIS 210K

Mặt bích Inox 316 JIS 280K

Mặt bích SUS 316, JIS 280K

Mặt bích Inox 904 JIS 280K

Mặt bích Inox 316, 1K

Mặt bích SUS 316, 1K

Mặt bích Inox 904, 1K

Mặt bích Inox 316, 2K

Mặt bích SUS 316, 2K

Mặt bích Inox 904, 2K

Mặt bích Inox 316, 5K

Mặt bích SUS 316, 5K

Mặt bích Inox 904, 5K

Mặt bích Inox 316, 10K

Mặt bích SUS 316, 10K

Mặt bích Inox 904, 10K

Mặt bích Inox 316, 16K

Mặt bích SUS 316, 16K

Mặt bích Inox 904, 16K

Mặt bích Inox 316, 20K

Mặt bích SUS 316, 20K

Mặt bích Inox 904, 20K

Mặt bích Inox 316, 30K

Mặt bích SUS 316, 30K

Mặt bích Inox 904, 30K

Mặt bích Inox 316, 40K

Mặt bích SUS 316, 40K

Mặt bích Inox 904, 40K

Mặt bích Inox 316, 63K

Mặt bích SUS 316, 63K

Mặt bích Inox 904, 63K

Mặt bích Inox 316, 210K

Mặt bích SUS 316, 210K

Mặt bích Inox 904, 210K

Mặt bích Inox 316, 280K

Mặt bích SUS 316, 280K

Mặt bích Inox 904, 280K

Mặt bích Inox 316L JIS 1K

Mặt bích SUS 316L, JIS 1K

Mặt bích SUS 904, JIS 1K

Mặt bích Inox 316L JIS 2K

Mặt bích SUS 316L, JIS 2K

Mặt bích SUS 904, JIS 2K

Mặt bích Inox 316L JIS 5K

Mặt bích SUS 316L, JIS 5K

Mặt bích SUS 904, JIS 5K

Mặt bích Inox 316L JIS 10K

Mặt bích SUS 316L, JIS 10K

Mặt bích SUS 904, JIS 10K

Mặt bích Inox 316L JIS 16K

Mặt bích SUS 316L, JIS 16K

Mặt bích SUS 904, JIS 16K

Mặt bích Inox 316L JIS 20K

Mặt bích SUS 316L, JIS 20K

Mặt bích SUS 904, JIS 20K

Mặt bích Inox 316L JIS 30K

Mặt bích SUS 316L, JIS 30K

Mặt bích SUS 904, JIS 30K

Mặt bích Inox 316L JIS 40K

Mặt bích SUS 316L, JIS 40K

Mặt bích SUS 904, JIS 40K

Mặt bích Inox 316L JIS 63K

Mặt bích SUS 316L, JIS 63K

Mặt bích SUS 904, JIS 63K

Mặt bích Inox 316L JIS 210K

Mặt bích SUS 316L, JIS 210K

Mặt bích SUS 904, JIS 210K

Mặt bích Inox 316L JIS 280K

Mặt bích SUS 316L, JIS 280K

Mặt bích SUS 904, JIS 280K

Mặt bích Inox 316L, 1K

Mặt bích SUS 316L, 1K

Mặt bích SUS 904, 1K

Mặt bích Inox 316L, 2K

Mặt bích SUS 316L, 2K

Mặt bích SUS 904, 2K

Mặt bích Inox 316L, 5K

Mặt bích SUS 316L, 5K

Mặt bích SUS 904, 5K

Mặt bích Inox 316L, 10K

Mặt bích SUS 316L, 10K

Mặt bích SUS 904, 10K

Mặt bích Inox 316L, 16K

Mặt bích SUS 316L, 16K

Mặt bích SUS 904, 16K

Mặt bích Inox 316L, 20K

Mặt bích SUS 316L, 20K

Mặt bích SUS 904, 20K

Mặt bích Inox 316L, 30K

Mặt bích SUS 316L, 30K

Mặt bích SUS 904, 30K

Mặt bích Inox 316L, 40K

Mặt bích SUS 316L, 40K

Mặt bích SUS 904, 40K

Mặt bích Inox 316L, 63K

Mặt bích SUS 316L, 63K

Mặt bích SUS 904, 63K

Mặt bích Inox 316L, 210K

Mặt bích SUS 316L, 210K

Mặt bích SUS 904, 210K

Mặt bích Inox 316L, 280K

Mặt bích SUS 316L, 280K

Mặt bích SUS 904, 280K

Mặt bích Inox 904L JIS 1K

Mặt bích Inox 904L, 1K

Mặt bích SUS 904L, JIS 1K

Mặt bích Inox 904L JIS 2K

Mặt bích Inox 904L, 2K

Mặt bích SUS 904L, JIS 2K

Mặt bích Inox 904L JIS 5K

Mặt bích Inox 904L, 5K

Mặt bích SUS 904L, JIS 5K

Mặt bích Inox 904L JIS 10K

Mặt bích Inox 904L, 10K

Mặt bích SUS 904L, JIS 10K

Mặt bích Inox 904L JIS 16K

Mặt bích Inox 904L, 16K

Mặt bích SUS 904L, JIS 16K

Mặt bích Inox 904L JIS 20K

Mặt bích Inox 904L, 20K

Mặt bích SUS 904L, JIS 20K

Mặt bích Inox 904L JIS 30K

Mặt bích Inox 904L, 30K

Mặt bích SUS 904L, JIS 30K

Mặt bích Inox 904L JIS 40K

Mặt bích Inox 904L, 40K

Mặt bích SUS 904L, JIS 40K

Mặt bích Inox 904L JIS 63K

Mặt bích Inox 904L, 63K

Mặt bích SUS 904L, JIS 63K

Mặt bích Inox 904L JIS 210K

Mặt bích Inox 904L, 210K

Mặt bích SUS 904L, JIS 210K

Mặt bích Inox 904L JIS 280K

Mặt bích Inox 904L, 280K

Mặt bích SUS 904L, JIS 280K

Mặt bích SUS 904L, 1K

Mặt bích SUS 904L, 20K

 

Mặt bích SUS 904L, 2K

Mặt bích SUS 904L, 30K

 

Mặt bích SUS 904L, 5K

Mặt bích SUS 904L, 40K

 

Mặt bích SUS 904L, 10K

Mặt bích SUS 904L, 63K

 

Mặt bích SUS 904L, 16K

Mặt bích SUS 904L, 210K

 

Mặt bích SUS 904L, 20K

 

 

Mặt bích SUS 904L, 280K