Tiêu chuẩn DIN

Tiêu chuẩn mặt bích DIN

 

Sản phẩm và kết nối trong tiêu chuẩn mặt bích DIN -EN

Description Product

Connection end

Tên gọi đầy đủ

Tên Viêt tắt

Tên gọi đầy đủ

Tên Viêt tắt

Plate Flange

 Flange PL

 Raised Face Flange

Flange RF

Slip on Flange

Flange SO

Flat Face Flange

Flange FF

Welding neck Flange

Flange WN

Ring Joint Face Flange

Flange RTJ

Blind Flange

BL Flange

Tongue Face Flange

Flange TG-T

Lapped Flange

LJ Flange

Groove Face Flange

Flange TG-G

Socket Welding Flange

flange SW

Male Face Flange

Flange MF-M

Threaded Flange

TH Flange

Female Face Flange

Flange MF-F

Integral Flange

IT Flange

 

 

Plate flanges for welding

Loose plate fl anges

Hubbed threaded fl anges

Weld-on plate collar

 

Weld-on plate collar
(see also type 37)

Loose plate flanges with
weld-neck collar
(for type 34)

Weld-neck collar
(for type 04)

Hubbed slip-on flanges
for welding

Lapped pipe end
(for type 02)

Weld-neck collar
(for type 04)

Weldring neck
(for type 02)

Pressed collar with
long neck (for type 02

Pressed collar
(for type 02)

 

VẬT LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT MẶT BÍCH TIÊU CHUẨN DIN - EN

DIN Material

EN 1092-1 - Materials

Facing

Flange

RST37.2

 A182 Gr. F304

P250 GH / 1.0460

DIN 2641

Tybe A

without facing

C22.8

 A182 Gr. F304L

P280 GH / 1.0426

DIN 2642

Tybe A

S235JR

 A182 Gr. F316

16Mo3 / 1.5415

DIN 2655

Tybe A

ST37

 A182 Gr. F316L

13CrMo4-5 / 1.7335

DIN 2656

Tybe A

P235GH

A182 F321 etc

11CrMo 9-10 / 1.7383

DIN 2673

Tybe A

P245GH

15Mo3

X10CrMoVNb9-1 /1.4903

DIN 2527

Tybe B

 P250GH

13CrMo44

X20CrMoV11-1 / 1.4922

DIN 2573

Tybe B

A105

10CrMo910 1.4541

P285 NH / 1.0477

DIN 2576

Tybe B

C21

10CrMo910 1.4571

P285 QH / 1.0478

DIN 2630

Tybe C

with facing

S235JRG2

ALLOY 20

P355 NH / 1.0565

DIN 2630

Tybe D

RSt37-2

MONEL – 400

P355 QH / 1.0571

DIN 2635

Tybe C

INCONEL – 600

TStE 355 / 1.0546

1.4301 / 1.4306

DIN 2635

Tybe D

INCONEL – 601

WStE 355 / 1.0565

1.4541 / 1.4547

 DIN 2636

Tybe E

INCONEL – 625

13CrMo44 /1.7335

1.4404

DIN 2512

Tybe F

Tongue Flange

INCOLLOY – 800

15Mo3 / 1.5415

1.4571

DIN 2512

Tybe N

Groove Flange

INCOLLOY – 825

C 22.8 / 1.0460

1.4435 / 1.4436

DIN 2513

Type V13

Male Flange

TITAN Grade II

X10CrMoN69-1

1.4462 / Duplex

DIN 2513

Type R13

Female Flange

1.4876 / DIN SEW 470

 13CrMo44

1.4410 / SuperDuplex

DIN 2514

Type R14

O-Ring Flange

1.4828

 16CrMo44

1.4529 / 1.4539

DIN 2514

Type V14

O-Ring Groove Flange

1.4841

10CrMo9-10

 

DIN 2696

Type L

lens shaped joint Flange

 GALSi 12 Cu Fe

42CrMo4

 

DIN 2695

Type M

Diaphragm
weld-gasket Flange

 12CrMo19-5

36CrNiMo4

  

Type B1²

 

12-CrMo9-1

X12Cr13

  

Type B2 ³

 

X2CrNi19-11

X2CrNiMoN22-5-3

  

Type G

 

X12CrNi25-20

X2CrNiMoCuWN25-7-4

  

Type H

 

X2CrNiMo18-14-3

 CK25

    

 X6CrNiTi18-10

CK45

    

X6CrNiNb18-10

     

Thuật ngữ chỉ áp xuất làm việc của mặt bích tiêu chuẩn DIN

 

DIN2573

PN6

Flat flange for welding Rated  (Plate Slip On)

6 Bar

 

DIN2576

PN10

Flat flange for welding Rated (Plate Slip On)

10 Bar

 

DIN2501

PN16

Flange face  (Plate Slip On)

16 Bar

 

DIN2502

PN16

Flat Flange for Welding (Plate Slip On)

16 Bar

 

DIN2503

PN25

Flat Flange for Welding (Plate Slip On)

25 Bar

 

DIN2503

PN40

Flat Flange for Welding (Plate Slip On)

40 Bar

 

DIN2543

PN16

 Flat Flange For Welding (Slip On)

16 Bar

 

DIN2544

PN25

 Flat Flange For Welding (Slip On)

25 Bar

 

DIN 2545

PN40

Flat Flange For Welding (Slip On)

40 Bar

 

DIN 86030

PN16

Hubbed Slip On Flanges for Welding

16 Bar

 

DIN 2673

PN10

Loose Flanges and Rings with neck for Welding (Slip On Flanges and Weld Neck Collars)

10 Bar

 

DIN 2673

PN20

Loose Flanges and Rings with neck for Welding (Slip On Flanges and Weld Neck Collars)

20 Bar

 

DIN 2652

PN6

Loose Flanges and Rings for Welding (Slip On Flanges and Plain Collars)

6 Bar

 

DIN 2653

PN10

Loose Flanges and Rings for Welding (Slip On Flanges and Plain Collars)

10 Bar

 

DIN 2655

PN25

Loose Flanges and Rings for Welding (Slip On Flanges and Plain Collars)

25 Bar

 

DIN 2656

PN40

Loose Flanges and Rings for Welding (Slip On Flanges and Plain Collars)

40 Bar

 

DIN 2641

PN6

 Lapped / Loose (Lap Joint) Flanges Plain Collars

6 bar

 

DIN 2642

PN10

Lapped / Loose (Lap Joint) Flanges Plain Collars

10 Bar

 

DIN 2565

PN6

 BSPT Threaded Flanges with Neck

10 Bar

 

DIN 2566

PN10

 BSPT Threaded Flanges with Neck

10 bar

 

DIN 2566

PN16

 BSPT Threaded Flanges with Neck

16 Bar

 

DIN 2567

PN25

 BSPT Threaded Flanges with Neck

25 Bar

 

DIN 2567

PN40

 BSPT Threaded Flanges with Neck

40 Bar

 

DIN 2568

PN64

 BSPT Threaded Flanges with Neck

64 Bar

 

DIN 2569

PN100

 BSPT Threaded Flanges with Neck

100 Bar

 

DIN 2630

PN 2.5

 Welding Neck Flanges

2.5 Bar

 

DIN 2631

PN6

 Welding Neck Flanges

6 Bar

 

DIN2632

PN10

 Welding Neck Flanges

10 Bar

 

DIN 2633

PN16

 Welding Neck Flanges

16 Bar

 

DIN 2634

PN25

 Welding Neck Flanges

25 Bar

 

DIN 2635

PN40

 Welding Neck Flanges

40 Bar

 

DIN 2636

PN64

 Welding Neck Flanges

64 Bar

 

DIN 2637

PN100

 Welding Neck Flanges

100 Bar

 

DIN 2638

PN160

 Welding Neck Flanges

160 Bar

 

DIN 2628

PN250

 Welding Neck Flanges

250 Bar

 

DIN 2629

PN320

 Welding Neck Flanges

320 Bar

 

DIN 2627

PN400

 Welding Neck Flanges

400 Bar

 

DIN 28115

PN10

Long Neck Welding Flanges

10 Bar

 

DIN 28115

PN25

Long Neck Welding Flanges

25 Bar

 

DIN 28117

PN10

Block Flanges

10 Bar

 

DIN 28117

PN16

Block Flanges

16 Bar

 

DIN 28117

PN25

Block Flanges

25 Bar

 

DIN 28117

PN40

Block Flanges

40 Bar

 

DIN 2558

PN6

 Oval Plain Threaded Flanges

6 Bar

 

DIN 2561

PN10

 Oval Flanges, with Neck Threaded

10 Bar

 

DIN 2561

PN16

 Oval Flanges, with Neck Threaded

16 bar

 

DIN 86029

PN10

 Hubbed Slip On Flanges for

10 Bar

 

DIN 86030

PN16

 Hubbed Slip On Flanges for

16 Bar

 

DIN 86057

 

 Welding On Flanges

 

 

DIN2512

PN10

Flanges tongue and groove joint faces

10 Bar

 

DIN2512

PN16

Flanges tongue and groove joint faces

16 Bar

 

DIN2512

PN25

Flanges tongue and groove joint faces

25 Bar

 

DIN2512

PN40

Flanges tongue and groove joint faces

40 Bar

 

DIN2512

PN64

Flanges tongue and groove joint faces

64 Bar

 

DIN2512

PN100

Flanges tongue and groove joint faces

100 Bar

 

DIN2512

PN160

Flanges tongue and groove joint faces

160 Bar

 

DIN2513

PN10

Flanges male and female joint faces

10 Bar

 

DIN2513

PN16

Flanges male and female joint faces

16 Bar

 

DIN2513

PN25

Flanges male and female joint faces

25 Bar

 

DIN2513

PN40

Flanges male and female joint faces

40 Bar

 

DIN2513

PN64

Flanges male and female joint faces

64 Bar

 

DIN2513

PN100

Flanges male and female joint faces

100 Bar

 

DIN2514

PN10

Flanges groove for rubber seal ring

10 Bar

 

DIN2514

PN16

Flanges groove for rubber seal ring

16 Bar

 

DIN2514

PN25

Flanges groove for rubber seal ring

25 Bar

 

DIN2514

PN40

Flanges groove for rubber seal ring

40 Bar

 

D