Tiêu chuẩn ASME/ ANSI

Tiêu chuẩn mặt bích ANSI and ASME

Sản phẩm và kết nối trong tiêu chuẩn mặt bích ANSI and ASME

Mô tả sản phẩm

Kết nối mặt bích

Tên gọi đầy đủ

Tên sản phẩm viết tắt

Tên gọi đầy đủ

Tên viêt tắt

Slip on Flange

SO Flange

Raised face, Flange

Flange, RF

Welding neck Flange

WN Flange

Flat face, Flange

Flange, FF

Blind Flange

BL Flange

Ring type joints Flange

Flange RTJ

Threaded flange

Screw flange

 

 

Lap Joint Flanges

LJ Flange

 

 

Long welding neck

LNW Flange

 

 

Plate flange

PL Flange

 

 

Socket Weld Flange

SW Flange

 

 

Ring joint flange

RTJ Flange

 

 

Reducing Flange

 

 

 

Orifice Flange

 

 

 

Awwa C207 Flange

 

 

 

Spectacle & Blind Flange

 

 

 

Taylor Flange

 

 

 

 

Vật liệu để sản xuất mặt bích ANSI và ASME

Thép không gỉ 

Thép hợp kim thấp   

Thép hợp kim 

ASTM

UNS

ASTM

UNS

ASTM

A182 Gr F304

S30400

A182 Gr.F1

K12822

 B366 Alloy20

A182 Gr F304N

S30451

A182 Gr.F5

K41545

B564 Alloy20

A182 Gr F304L

S30403

A182 Gr.F9

K90941

B564 Alloy 625

A182 Gr.F304H

S30409

A182 Gr.F91

K90901

 B366 Alloy 625

A182 Gr.F316

S31600

A182 Gr.F92

K90901

 B366 Alloy A800H/HT

A182 Gr.F316L

S31603

A182 Gr.F11

K11597

B564 Alloy A800H/HT

A182 Gr.F316N

S31651

A182 Gr.F12

K11562

B564 Alloy 825

A182 Gr.FXM-11

S21904

A182 Gr.F22

K21590

B366 Alloy 825

A182 Gr.FXM-19

S20910

A182 Gr.F23

K41650

Thép Carbon 

A182 Gr.F316TI

S32100

A182 Gr. FSCM440

 

A182 Gr.F321

S32109

A182 Gr. FSCM430

 

ASTM

A182 Gr.F321H

S34700

A182 Gr. FSCM429

 

A105

A182 Gr.F347

S34700

Thép không gỉ Duplex        

A350 Gr.LF2

A182 Gr.F347H

S31000

ASTM

UNS

A350 Gr.LF3

A182 Gr.310

S31700

A815

S2205

A350 Gr.LF1

A182 Gr.F317

S31703

A182  Gr.F50

S31200

A694 Gr.F42

A182 Gr.F317L

S31254

A182  Gr.F51

S31803

A694 Gr.F46

A182 Gr.F44

S31254

A182  Gr.F52

S32950

A694 Gr.52

A182 Gr.F10

S33100

A182  Gr.F53

S32750

A694 Gr.56

A182 Gr.F45

S30815

A182  Gr.F54

S32740

A694 Gr.60

A182 Gr.F46

S30600

A182  Gr.F55

S32760

S45C

A182 Gr.47

S31725

A182  Gr.F57

S39277

SS400

A182 Gr.48

S31726

A182 Gr.F904L

NO8904

S35C

Thuật ngữ chỉ áp xuất làm việc cho mặt bích ASME và ANSI.

Áp xuất làm việc bích ASME Và ANSI B16.5

 
 

Class  150

Class 300

Class 400

Class 600

Class 900

Class 1500

Class 2500

 

CL.150

CL.300

CL.400

CL.600

CL.900

CL.1500

CL.2500

 

150 LBS

300 LBS

400 LBS

 600 LBS

900LBS

1500 LBS

2500 LBS

 

150LB

300LB

400LB

 600LB

900LB

150 LB

2500LB

 

Áp xuất làm việc bích ASME và ANSI B16.47 Series B  API 605

 
 

Class 75

Class 150

Class 300

Class 400

Class 600

Class 900

 

CL.75

CL.150

CL.300

CL.400

CL.600

CL.900

 

75 LBS

150 LBS

300 LBS

 400 LBS

600 LBS

900 LBS

 

75LB

150LB

300LB

400LB

600LB

900 LB

 

Áp xuất làm việc bích ASME và ANSI B16.47 Series A MSS SP44

 
 

Class 150

Class 300

Class 400

Class 600

Class 900

 

CL.150

CL.300

CL.400

CL.600

CL.900

 

150 LBS

300 LBS

 400 LBS

600 LBS

900 LBS

 

150LB

300LB

400LB

600LB

900 LB

 

Áp xuất làm việc bích ASME và ANSI B16.36

 
 

Class 300

Class 400

Class 600

Class 900

Class 1500

Class 2500

 

CL.300

CL.400

CL.600

CL900

CL.1500

CL.2500

 

300 LBS

400 LBS

600 LBS

900 LBS

1500 LBS

2500 LBS

 

300LB

400LB

600LB

900LB

1500LB

2500LB

 

Áp xuất làm việc bích  Taylor Flange ASME và ANSI B16.5

 
 

Class 125

Class 175

Class 250

Class 350

 

CL.300

CL.400

CL.600

CL900

 

300 LBS

400 LBS

600 LBS

900 LBS

 

300LB

400LB

600LB

900LB

 

Áp xuất làm việc bích  Line Blanks  Flange ASME và ANSIB16.48 (API STANDARD 590)

 
 

Class 150 Figure 8 Blanks

Class 300 Figure 8 Blanks

Class 600 Figure 8 Blanks

 Class 900 Figure 8 Blanks

 

Class 1500 Figure 8 Blanks

Class 2500 Figure 8 Blanks

Class 150 Spacer and Blanks

Class 300 Spacer and Blanks

 

 150 LBS Figure 8 Blanks

Class 300 LBS Figure 8 Blanks

600 LBS Figure 8 Blanks

900 LBS Figure 8 Blanks

 

1500 LBS Figure 8 Blanks

2500 LBS Figure 8 Blanks

 150 LBS Spacer and Blanks

300 LBS Spacer and Blanks

 

 150LB Figure 8 Blanks

 300LB Figure 8 Blanks

600LB Figure 8 Blanks

900LB Figure 8 Blanks

 

1500LB Figure 8 Blanks

2500LB Figure 8 Blanks

 150LB Spacer and Blanks

300LB Spacer and Blanks

 

CL.150 Figure 8 Blanks

CL.300 Figure 8 Blanks

CL.600 Figure 8 Blanks

CL.900 Figure 8 Blanks

 

CL.1500 Figure 8 Blanks

CL.2500 Figure 8 Blanks

CL. 150 Spacer and Blanks

CL.300 Spacer and Blanks

 

Áp xuất làm việc bích  Line Blanks  Flange ASME AWA C207

 
 

Class B 86 PSI

Class D 150 PSI

Class D 175 PSI

Class E 275 PSI